Job 17

My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me.
Mia spirito senfortiĝis, miaj tagoj mallongiĝis, Tomboj estas antaŭ mi.
Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their provocation?
Mokado min ĉirkaŭas; En aflikto pro tio restas mia okulo.
Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with me?
Estu Vi mem mia garantianto antaŭ Vi; Alie kiu donos la manon pro mi?
For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them.
Ĉar ilian koron Vi kovris kontraŭ prudento; Tial Vi ne donos al ili triumfon.
He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail.
Se iu fanfaronas antaŭ siaj amikoj pri sia parto, La okuloj de liaj infanoj konsumiĝos.
He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret.
Li faris min proverbo por la popoloj; Kaj mi fariĝis homo, al kiu oni kraĉas en la vizaĝon.
Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a shadow.
Mia okulo mallumiĝis de ĉagreno, Kaj ĉiuj miaj membroj fariĝis kiel ombro.
Upright men shall be astonied at this, and the innocent shall stir up himself against the hypocrite.
La justuloj eksentos teruron pro tio, Kaj la senkulpulo ekscitiĝos kontraŭ la hipokritulo.
The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger.
Tamen la virtulo forte konservos sian vojon, Kaj la purmanulo pli firmiĝos.
But as for you all, do ye return, and come now: for I cannot find one wise man among you.
Kaj kiom ajn vi ĉiuj revenos, Mi ne trovos inter vi saĝulon.
My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart.
Miaj tagoj forpasis, pereis miaj intencoj, Kiujn havis mia koro.
They change the night into day: the light is short because of darkness.
La nokton ili volas fari tago, La lumon alproksimigi al la mallumo.
If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness.
Se mi atendas, tamen Ŝeol estas mia domo, En la mallumo estas pretigita mia lito.
I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, and my sister.
Al la kavo mi diras: Vi estas mia patro; La vermojn mi nomas mia patrino kaj mia fratino.
And where is now my hope? as for my hope, who shall see it?
Kion mi devas atendi? Kiu atentos mian esperon?
They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust.
En la profundon de Ŝeol ĝi malsupreniros, Ni ambaŭ kune kuŝos en la polvo.