Job 16

Then Job answered and said,
Ijob respondis kaj diris:
I have heard many such things: miserable comforters are ye all.
Mi aŭdis multe da similaj aferoj; Tedaj konsolantoj vi ĉiuj estas.
Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest?
Ĉu estos fino al la ventaj vortoj? Kaj kio vin incitis, ke vi tiel parolas?
I also could speak as ye do: if your soul were in my soul's stead, I could heap up words against you, and shake mine head at you.
Mi ankaŭ povus paroli, kiel vi. Se vi estus sur mia loko, Mi konsolus vin per vortoj Kaj balancus pri vi mian kapon.
But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief.
Mi fortigus vin per mia buŝo Kaj konsolus vin per paroloj de miaj lipoj.
Though I speak, my grief is not asswaged: and though I forbear, what am I eased?
Se mi parolos, mia doloro ne kvietiĝos; Se mi ĉesos, kio foriros de mi?
But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my company.
Sed nun Li lacigis min, Li detruis mian tutan esencon.
And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my leanness rising up in me beareth witness to my face.
Vi faris al mi sulkojn, tio fariĝis atesto; Mia senfortiĝo staras antaŭ mia vizaĝo, kaj parolas.
He teareth me in his wrath, who hateth me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me.
Lia kolero disŝiras; Mia malamanto grincigas kontraŭ mi siajn dentojn; Mia premanto briligas kontraŭ mi siajn okulojn.
They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against me.
Ili malfermegis kontraŭ mi sian buŝon, insulte batas min sur la vangojn; Ĉiuj kune kontentigis sur mi sian koleron.
God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands of the wicked.
Dio transdonis min al maljustulo, Ĵetis min en la manojn de malbonuloj.
I was at ease, but he hath broken me asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his mark.
Mi estis trankvila; sed Li frakasis min, Li kaptis min je la kolo, disbatis min, Kaj Li faris min por Si celo.
His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare; he poureth out my gall upon the ground.
Liaj pafistoj min ĉirkaŭis; Li dishakas miajn internaĵojn kaj ne kompatas, Li elverŝas sur la teron mian galon.
He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant.
Li faras en mi breĉon post breĉo, Li kuras kontraŭ min kiel batalisto.
I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust.
Sakaĵon mi kudris sur mian korpon, Kaj en polvo mi kaŝis mian kornon.
My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death;
Mia vizaĝo ŝvelis de plorado, Kaj sur miaj palpebroj estas morta ombro;
Not for any injustice in mine hands: also my prayer is pure.
Kvankam ne troviĝas perfortaĵo en miaj manoj, Kaj mia preĝo estas pura.
O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place.
Ho tero, ne kovru mian sangon, Kaj mia kriado ne trovu haltejon.
Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high.
Vidu, en la ĉielo estas mia atestanto, Kaj mia konanto estas en la altaj sferoj.
My friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God.
Parolistoj estas por mi miaj amikoj; Sed mia okulo larmas al Dio,
O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbour!
Ke Li decidu inter homo kaj Dio, Inter homo kaj lia amiko.
When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return.
Ĉar la nombro de la jaroj pasos, Kaj mi iros sur vojon nereveneblan.