Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
(Af Salomo.) Gud, giv Kongen din ret, Kongesønnen din retfærd,
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
så han dømmer dit Folk med Retfærdighed og dine arme med Ret!
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
Da bærer Bjerge og Høje Fred for Folket i Retfærd.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
De arme blandt Folket skaffer han Ret, han bringer de fattige Frelse, og han slår Voldsmanden ned.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Han skal leve, så længe Solen lyser og Månen skinner, fra Slægt til Slægt.
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Han kommer som Regn på slagne Enge, som Regnskyl, der væder Jorden;
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
i hans dage blomstrer Retfærd, og dyb Fred råder, til Månen forgår.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
Fra Hav til Hav skal han herske, fra Floden til Jordens Ender;
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
hans Avindsmænd bøjer knæ for ham, og hans Fjender slikker Støvet;
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Konger fra Tarsis og fjerne Strande frembærer Gaver, Sabas og Sebas Konger kommer med Skat;
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
alle Konger skal bøje sig for ham, alle Folkene være hans Tjenere.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
Thi han skal redde den fattige, der skriger om Hjælp, den arme, der savner en Hjælper,
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
ynkes over ringe og fattig og frelse fattiges Sjæle;
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
han skal fri deres Sjæle fra Uret og vold, deres Blod er dyrt i hans Øjne.
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
Måtte han leve og Guld fra Saba gives ham! De skal bede for ham bestandig, velsigne ham Dagen igennem.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
Korn skal der være i Overflod i Landet, på Bjergenes Top; som Libanon skal dets Afgrøde bølge og Folk spire frem af Byen som Jordens Urter.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Velsignet være hans Navn evindelig, hans Navn skal leve, mens Solen skinner. Ved ham skal man velsigne sig, alle Folk skal prise ham lykkelig!
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Lovet være Gud HERREN, Israels Gud som ene gør Undergerninger,
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
og lovet være hans herlige Navn evindelig; al Jorden skal fyldes af hans Herlighed. Amen, Amen!
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Her ender Davids, Isajs Søns, Bønner.