Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
(En Lovsang af David.) Jeg vil ophøje dig, min Gud, min konge, evigt og alt love dit Navn.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Jeg vil love dig Dag efter Dag, evigt og altid prise dit Navn.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Stor og højlovet er HERREN, hans Storhed kan ikke ransages.
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Slægt efter Slægt lovpriser dine Værker, forkynder dine vældige Gerninger.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
De taler om din Højheds herlige Glans, jeg vil synge om dine Undere;
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
de taler om dine ræddelige Gerningers Vælde, om din Storhed vil jeg vidne;
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
de udbreder din rige Miskundheds Ry og synger med Fryd om din Retfærd.
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Nådig og barmhjertig er HERREN, langmodig og rig på Miskundhed.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
God er HERREN mod alle, hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Dine Værker takker dig alle, HERRE, og dine fromme lover dig.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
De forkynder dit Riges Ære og taler om din Vælde
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
for at kundgøre Menneskenes Børn din Vælde, dit Riges strålende Herlighed.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Dit Rige står i al Evighed, dit Herredømme varer fra Slægt til Slægt. (Trofast er HERREN i alle sine Ord og miskundelig i alle sine Gerninger).
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
HERREN støtter alle, der falder, og rejser alle bøjede.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Alles Øjne bier på dig, du giver dem Føden i rette Tid;
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
du åbner din Hånd og mætter alt, hvad der lever, med hvad det ønsker.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Retfærdig er HERREN på alle sine Veje, miskundelig i alle sine Gerninger.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Nær er HERREN hos alle, som kalder, hos alle, som kalder på ham i Sandhed.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Råb og frelser dem,
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
HERREN vogter alle, der elsker ham, men alle de gudløse sletter han ud.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Min Mund skal udsige HERRENs Pris, alt Kød skal love hans hellige Navn evigt og altid.