Proverbs 4

Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.
Hør, I sønner, på en Faders lyt til for at vinde Forstand;
For I give you good doctrine, forsake ye not my law.
thi gavnlig Viden giver jeg jer, slip ej hvad jeg har lært jer.
For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
Da jeg var min Faders Dreng, min Moders Kælebarn og eneste,
He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.
lærte han mig og sagde: Lad dit Hjerte gribe om mine Ord, vogt mine Bud, så skal du leve;
Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
køb Visdom, køb Forstand, du glemme det ikke, vend dig ej bort fra min Munds Ord;
Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.
slip den ikke, så vil den vogte dig, elsk den, så vil den værne dig!
Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
Køb Visdom for det bedste, du ejer, køb Forstand for alt, hvad du har;
Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
hold den højt, så bringer den dig højt til Vejrs, den bringer dig Ære, når du favner den;
She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.
den sætter en yndig Krans på dit Hoved; den rækker dig en dejlig Krone.
Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.
Hør, min Søn, tag imod mine Ord, så bliver dine Leveår mange.
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
Jeg viser dig Visdommens Vej, leder dig ad Rettens Spor;
When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.
når du går, skal din Gang ej hæmmes, og løber du, snubler du ikke;
Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.
hold fast ved Tugt, lad den ikke fare, tag Vare på den, thi den er dit Liv.
Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
Kom ikke på gudløses Sti, skrid ej frem ad de ondes Vej.
Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.
sky den og følg den ikke, vig fra den, gå udenom;
For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
thi de sover ikke, når de ikke har syndet, og Søvnen flyr dem, når de ej har bragt Fald.
For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
Thi de æder Gudløsheds Brød og drikker Urettens Vin.
But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.
men retfærdiges Sti er som strålende Lys, der vokser i Glans til højlys Dag:
The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.
Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,
My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
Mærk dig, min Søn, mine Ord, bøj Øret til, hvad jeg siger;
Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.
det slippe dig ikke af Syne, du vogte det dybt i dit Hjerte;
For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
thi det er Liv for dem, der finder det, Helse for alt deres Kød.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Vogt dit Hjerte mer end alt andet, thi derfra udspringer Livet.
Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Hold dig fra Svig med din Mund, lad Læbernes Falskhed være dig fjern.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Lad dine Øjne se lige ud, dit Blik skue lige frem;
Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
gå ad det lige Spor, lad alle dine Veje sigte mod Målet;
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
bøj hverken til højre eller venstre, lad Foden vige fra ondt!