Psalms 22

My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
Zborovođi. Po napjevu "Košuta u zoru". Psalam. Davidov.
O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.
Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga.
But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.
Bože moj, vičem danju, al'ne odvraćaš; noću vapijem i nema mi počinka.
Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.
A ipak, ti u Svetištu prebivaš, Nado Izraelova!
They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were not confounded.
U tebe se očevi naši uzdaše, uzdaše se, i ti ih izbavi;
But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people.
k tebi su vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.
All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head, saying,
A ja, crv sam, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda prezir.
He trusted on the LORD that he would deliver him: let him deliver him, seeing he delighted in him.
Koji me vode, podruguju se meni, razvlače usne, mašu glavom:
But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me hope when I was upon my mother's breasts.
"U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!"
I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mother's belly.
Iz krila majčina ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke.
Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.
Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila majčina ti si Bog moj.
Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.
Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne.
They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.
Opkoliše me junci mnogobrojni, bašanski bikovi okružiše mene.
I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels.
Ždrijela svoja razvaljuju na me k'o lav koji plijen kida i riče.
My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into the dust of death.
Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim.
For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.
Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene.
I may tell all my bones: they look and stare upon me.
Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge,
They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.
sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me.
But be not thou far from me, O LORD: O my strength, haste thee to help me.
Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju.
Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog.
Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi; snago moja, pohiti mi u pomoć!
Save me from the lion's mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns.
Dušu moju istrgni maču, iz šapa pasjih život moj.
I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.
Spasi me iz ralja lavljih i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!
Ye that fear the LORD, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel.
A sada, braći ću svojoj naviještat' ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.
For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he heard.
"Koji se bojite Jahve, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!
My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him.
Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je čuo."
The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the LORD that seek him: your heart shall live for ever.
Zato ću te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvršit' zavjete.
All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.
Siromasi će jesti i nasitit će se, hvalit će Jahvu koji traže njega: nek' živi srce vaše dovijeka!
For the kingdom is the LORD'S: and he is the governor among the nations.
Spomenut će se i Jahvi se vratit' svi krajevi zemlje; pred njim će n§icÄe pasti sve obitelji pogana.
All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul.
Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima.
A seed shall serve him; it shall be accounted to the Lord for a generation.
Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja će duša za njega živjeti,
They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this.
njemu će služiti potomstvo moje. O Gospodu će se pripovijedat' [ (Psalms 22:32) slijedećem koljenu, o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem: "Ovo učini Jahve!" ]