Matthew 6

Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас; а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі.
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою!
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя,
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно.
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою!
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, і помолися Отцеві своєму, що в таїні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство.
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.
Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання!
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
Ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє,
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Give us this day our daily bread.
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець.
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших.
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри: вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою!
But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
А ти, коли постиш, намасти свою голову, і лице своє вмий,
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
щоб ти посту свого не виявив людям, а Отцеві своєму, що в таїні; і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно.
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають.
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:
Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть.
For where your treasure is, there will your heart be also.
Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
Око то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле.
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява!
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні.
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
Через те вам кажу: Не журіться про життя своє що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них?
Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного?
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
І про одяг чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, ані не прядуть.
And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
А Я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них.
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні!
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
Отож, не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що ми зодягнемось?
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
Бож усього того погани шукають; але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам додасться.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи!