Numbers 26

And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
[] Ölümcül hastalık son bulunca RAB, Musa’yla Kâhin Harun oğlu Elazar’a, “İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın” dedi, “Savaşabilecek durumdaki yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın.”
Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.
[] Ölümcül hastalık son bulunca RAB, Musa’yla Kâhin Harun oğlu Elazar’a, “İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın” dedi, “Savaşabilecek durumdaki yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın.”
And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Bunun üzerine Musa’yla Kâhin Elazar, Şeria Irmağı’nın yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında halka, “RAB’bin Musa’ya verdiği buyruk uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın” dediler. Mısır’dan çıkan İsrailliler şunlardı:
Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
Bunun üzerine Musa’yla Kâhin Elazar, Şeria Irmağı’nın yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında halka, “RAB’bin Musa’ya verdiği buyruk uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın” dediler. Mısır’dan çıkan İsrailliler şunlardı:
Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
İsrail’in ilk doğanı Ruben’in soyundan gelen Rubenoğulları: Hanok soyundan Hanok boyu, Pallu soyundan Pallu boyu,
Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
Hesron soyundan Hesron boyu, Karmi soyundan Karmi boyu.
These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
Ruben boyları bunlardı, sayıları 43 730 kişiydi.
And the sons of Pallu; Eliab.
Pallu’nun oğlu Eliav,
And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
Eliav’ın oğulları Nemuel, Datan ve Aviram’dı. Bunlar topluluğun seçtiği, Musa’yla Harun’a, dolayısıyla RAB’be başkaldırarak Korah’ın yandaşlarına katılan Datan’la Aviram’dı.
And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
Yer yarılıp onları Korah’la birlikte yutunca yok oldular. Ateş Korah’ın iki yüz elli yandaşını yakıp yok etti. Böylece başkalarına bir uyarı oldular.
Notwithstanding the children of Korah died not.
Korah’ın oğulları ise ölmedi.
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Boylarına göre Şimonoğulları şunlardı: Nemuel soyundan Nemuel boyu, Yamin soyundan Yamin boyu, Yakin soyundan Yakin boyu,
Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
Zerah soyundan Zerah boyu, Şaul soyundan Şaul boyu.
These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
Şimon boyları bunlardı, sayıları 22 200 kişiydi.
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
Boylarına göre Gadoğulları şunlardı: Sefon soyundan Sefon boyu, Hagi soyundan Hagi boyu, Şuni soyundan Şuni boyu,
Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
Ozni soyundan Ozni boyu, Eri soyundan Eri boyu,
Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
Arot soyundan Arot boyu, Areli soyundan Areli boyu.
These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
Gad boyları bunlardı, sayıları 40 500 kişiydi.
The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
Yahuda’nın iki oğlu Er’le Onan Kenan ülkesinde ölmüşlerdi.
And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
Boylarına göre Yahudaoğulları şunlardı: Şela soyundan Şela boyu, Peres soyundan Peres boyu, Zerah soyundan Zerah boyu.
And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
Peres soyundan gelenler şunlardı: Hesron soyundan Hesron boyu, Hamul soyundan Hamul boyu.
These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
Yahuda boyları bunlardı, sayıları 76 500 kişiydi.
Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
Boylarına göre İssakaroğulları şunlardı: Tola soyundan Tola boyu, Puvva soyundan Puvva boyu,
Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
Yaşuv soyundan Yaşuv boyu, Şimron soyundan Şimron boyu.
These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
İssakar boyları bunlardı, sayıları 64 300 kişiydi.
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
Boylarına göre Zevulunoğulları şunlardı: Seret soyundan Seret boyu, Elon soyundan Elon boyu, Yahleel soyundan Yahleel boyu.
These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
Zevulun boyları bunlardı, sayıları 60 500 kişiydi.
The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.
Boylarına göre Yusuf’un oğulları: Manaşşe ve Efrayim.
Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.
Manaşşe soyundan gelenler: Makir soyundan Makir boyu –Makir Gilat’ın babasıydı– Gilat soyundan Gilat boyu.
These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
Gilat soyundan gelenler şunlardı: İezer soyundan İezer boyu, Helek soyundan Helek boyu,
And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:
Asriel soyundan Asriel boyu, Şekem soyundan Şekem boyu,
And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.
Şemida soyundan Şemida boyu, Hefer soyundan Hefer boyu.
And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
Hefer oğlu Selofhat’ın oğulları olmadı; yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı.
These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
Manaşşe boyları bunlardı, sayıları 52 700 kişiydi.
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
Boylarına göre Efrayim soyundan gelenler şunlardı: Şutelah soyundan Şutelah boyu, Beker soyundan Beker boyu, Tahan soyundan Tahan boyu.
And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
Şutelah soyundan gelenler şunlardı: Eran soyundan Eran boyu.
These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
Efrayim boyları bunlardı, sayıları 32 500 kişiydi. Boylarına göre Yusuf’un soyundan gelenler bunlardı.
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler: Bala soyundan Bala boyu, Aşbel soyundan Aşbel boyu, Ahiram soyundan Ahiram boyu,
Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
Şufam soyundan Şufam boyu, Hufam soyundan Hufam boyu.
And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
Bala’nın oğulları Ard’la Naaman’dı. Ard soyundan Ard boyu, Naaman soyundan Naaman boyu.
These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler bunlardı, sayıları 45 600 kişiydi.
These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı: Şuham soyundan Şuham boyu. Dan boyu buydu.
All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.
Hepsi Şuham boyundandı, sayıları 64 400 kişiydi.
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
Boylarına göre Aşer soyundan gelenler: Yimna soyundan Yimna boyu, Yişvi soyundan Yişvi boyu, Beria soyundan Beria boyu.
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
Beria soyundan gelenler: Hever soyundan Hever boyu, Malkiel soyundan Malkiel boyu.
And the name of the daughter of Asher was Sarah.
Aşer’in Serah adında bir kızı vardı.
These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.
Aşer boyları bunlardı, sayıları 53 400 kişiydi.
Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
Boylarına göre Naftali soyundan gelenler: Yahseel soyundan Yahseel boyu, Guni soyundan Guni boyu,
Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
Yeser soyundan Yeser boyu, Şillem soyundan Şillem boyu.
These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
Boylarına göre Naftali boyları bunlardı, sayıları 45 400 kişiydi.
These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
Sayılan İsrailliler’in toplamı 601 730 erkekti.
And the LORD spake unto Moses, saying,
[] RAB Musa’ya şöyle dedi:
Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
“Adlarının sayısına göre ülke bunlara pay olarak bölüştürülecek.
To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
Sayıca çok olana büyük, sayıca az olana küçük pay vereceksin. Her oymağa kişi sayısına göre pay verilecek.
Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
Ancak ülke kura ile dağıtılacak. Herkesin payı, ata oymağının adına göre olacak.
According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
Küçük, büyük her oymağın payı kurayla dağıtılacak.”
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
Boylarına göre sayılan Levililer şunlardı: Gerşon soyundan Gerşon boyu, Kehat soyundan Kehat boyu, Merari soyundan Merari boyu.
These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
Şunlar da Levili boylardı: Livni boyu, Hevron boyu, Mahli boyu, Muşi boyu, Korah boyu. Kehat Amram’ın babasıydı.
And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
Amram’ın karısı Mısır’da doğan, Levi soyundan gelme Yokevet’ti. Amram’a Harun’u, Musa’yı ve kızkardeşleri Miryam’ı doğurdu.
And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
[] Harun Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar’ın babasıydı.
And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
[] Nadav’la Avihu RAB’bin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler.
And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
Levililer’den sayılan bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler 23 000 kişiydi. Bunlar öbür İsrailliler’le birlikte sayılmadılar. Çünkü öbür İsrailliler arasında onlara pay verilmemişti.
These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musa’yla Kâhin Elazar’ın saydıkları İsrailliler bunlardı.
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
Ancak, bu sayılanların arasında Musa’yla Kâhin Harun’un Sina Çölü’nde saymış olduğu İsrailliler’den kimse yoktu.
For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
[] Çünkü RAB o dönemde sayımı yapılan İsrailliler’in kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefunne oğlu Kalev’le Nun oğlu Yeşu’dan başka kimse sağ kalmamıştı.