Psalms 118

O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.
Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig!
Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
Israel sie: Hans miskunnhet varer evindelig!
Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
Arons hus sie: Hans miskunnhet varer evindelig!
Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
De som frykter Herren, sie: Hans miskunnhet varer evindelig!
I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
Ut av trengselen kalte jeg på Herren; Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rum.
The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
Herren er med mig, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske gjøre mig?
The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
Herren er med mig, den som hjelper mig, og jeg skal se med lyst på dem som hater mig.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.
All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
Alle hedninger omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.
They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
De omgir mig, ja, de omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.
They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
De omgir mig som bier, de slukner som ild i tornebusker; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.
Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
Hårdt støtte du mig forat jeg skulde falle; men Herren hjalp mig.
The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.
The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt; Herrens høire hånd gjør storverk.
The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Herrens høire hånd ophøier, Herrens høire hånd gjør storverk.
I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger.
The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
Hårdt tuktet Herren mig, men til døden overgav han mig ikke.
Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
Lukk op rettferdighets porter for mig! Jeg vil gå inn gjennem dem, jeg vil prise Herren.
This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
Dette er Herrens port; de rettferdige skal gå inn gjennem den.
I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
Jeg vil prise dig fordi du svarte mig og blev mig til frelse.
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
Den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten.
This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øine.
This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den!
Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
Å Herre, frels dog! Å Herre, la det dog lykkes!
Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner eder fra Herrens hus.
God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
Herren er Gud, og han lot det bli lyst for oss. Bind høitidsofferet med rep like inn til alterets horn!
Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig.
O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.