Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
Se yon chante David te ekri pou fè lwanj Bondye. Bondye mwen, wa mwen, m'a fè konnen jan ou gen pouvwa. M'ap di ou mèsi tout tan tout tan.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Chak jou m'ap di ou mèsi. M'ap fè lwanj ou tout tan tout tan.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Seyè a gen gwo pouvwa, li merite pou yo fè lwanj li vre. Moun p'ap janm fin konprann jan li gen pouvwa!
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Papa va fè lwanj ou devan pitit yo pou tou sa ou te fè. Y'a rakonte tout bèl bagay ou fè yo.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
M'a rakonte jan ou gen pouvwa, jan ou gen fòs. M'a fè konnen bèl mèvèy ou yo.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
Y'a di jan ou gen pouvwa kifè moun respekte ou. M'a rakonte jan ou gen fòs.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Y'a fè tout moun chonje jan ou gen bon kè. Y'a chante pou ou, paske ou pa nan patipri.
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Seyè a gen pitye pou nou. Li gen bon kè. Li pa fasil fè kòlè. Li p'ap janm sispann renmen nou!
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Seyè a bon pou tout moun san patipri. Li gen pitye pou tou sa li fè.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Seyè, tou sa ou fè ap fè lwanj ou! Tout moun pa ou yo ap di ou mèsi!
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Y'a di jan ou gouvènen avèk otorite. Y'a fè konnen jan ou gen pouvwa,
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
pou tout moun ka konnen jan ou gen fòs, jan ou gouvènen avèk otorite.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Gouvènman ou lan la pou tout tan. W'ap dominen pou tout tan. Seyè a ap toujou kenbe pawòl li yo, Li bon nan tou sa li fè.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
L'ap soutni tout moun k'ap tonbe. Li bay tout moun ki nan lafliksyon kouraj.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Seyè, se sou ou tout moun ap gade. Ou ba yo manje lè yo bezwen manje.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Ou louvri men ou, ou bay ni moun, ni bèt, ni plant tou sa yo bezwen.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Seyè a san patipri nan tou sa l'ap fè. Li gen kè sansib nan tou sa l'ap fè.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Seyè a kanpe toupre moun k'ap rele l', toupre tout moun k'ap rele l' ak tout kè yo.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
L'ap bay tout moun ki gen krentif pou li sa yo ta renmen. Li tande lè y'ap rele l', l'ap delivre yo.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
L'ap pwoteje tout moun ki renmen l'. Men, l'ap detwi tout mechan yo.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
M'a fè lwanj Seyè a ak bouch mwen. Se pou tout moun fè lwanj Bondye ki yon Bondye apa. Se pou yo fè l' tout tan tout tan.