Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Pitit mwen, aprann sa m'ap moutre ou la a. Chache pou ou pa janm bliye sa mwen di ou fè a.
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
Se poutèt sa, louvri zòrèy ou pou ou tande sa moun ki gen sajès ap di ou. Chache konprann yo.
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
Wi, pa janm sispann chache gen konesans. Mande pou ou gen bon konprann.
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
Kouri dèyè konesans tankou moun k'ap kouri dèyè lajan. Chache konesans tankou moun k'ap chache ja lajan.
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
Si ou fè tou sa, w'a konnen sa ki rele gen krentif pou Bondye. W'a resi konnen ki moun Bondye ye.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Se Seyè a ki bay konesans. Pawòl ki soti nan bouch li bay lespri ak konprann.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Lè yon moun mache dwat, Seyè a ba li bon konsèy. Lè yon moun serye, li pwoteje l'.
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Li pwoteje moun ki pa fè lenjistis. Li pran defans moun ki kenbe fèm nan sèvis li.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Si ou koute m', w'a konnen ki jan pou ou mennen bak ou byen, ki jan pou ou pa fè lenjistis. W'a konnen ki jan pou ou mache dwat nan lavi. W'a konnen tout bon bagay ou dwe fè.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Lè sa a, w'a gen bon konprann nan ou. W'a pran tout plezi ou nan konesans ou genyen.
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Entèlijans ou p'ap kite anyen rive ou, konesans ou pral yon pwoteksyon pou ou.
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
Yo p'ap kite ou fè sa ki mal. Yo p'ap kite moun k'ap fè bèl diskou pou twonpe moun pwoche bò kote ou.
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
Moun sa yo, se moun ki kite chemen dwat la pou lage kò yo nan fènwa.
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
Se moun ki pran plezi yo nan fè sa ki mal. Se moun ki kontan anpil pou wè mechanste lòt moun ap fè.
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
Ou pa janm konnen kote ou ye ak moun sa yo, tout kò yo se plan.
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Entèlijans ou ak konesans ou va delivre ou anba fanm adiltè yo, anba fanm lòt peyi ki gen bèl pawòl dous pou pran tèt ou.
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
Fanm konsa se fanm k'ap twonpe mari yo, fanm ki bliye pwomès yo te fè Bondye.
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
Si ou mete pye lakay yo, ou sou wout lanmò. Si ou ale lakay yo, ou pa lwen ale kote mò yo ye a.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Lakay yo, se antre pa soti. Pa gen lavi pou ou ankò!
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Se poutèt sa, swiv egzanp moun debyen. Mache pye pou pye dèyè moun ki pa fè chemen kwochi.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Paske se moun k'ap mache dwat yo ki pral rete nan peyi a. Se moun serye yo ki pral la.
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
Men, Bondye ap disparèt mechan yo nan peyi a. L'ap rache moun k'ap fè sa ki mal yo tankou yo rache move zèb.