Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Poikani, jos otat minun puheeni, ja käskyni kätket;
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
Niin anna korvas kuulla viisautta, ja taivuta sydämes ymmärrykseen.
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
Sillä jos ymmärrystä ahkerasti halajat, ja rukoilet taitoa;
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
Jos sitä etsit niinkuin hopiaa, ja pyörit sen perään niinkuin tavaran;
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
Niin sinä ymmärrät Herran pelvon, ja Herran tunnon löydät.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Sillä Herra antaa viisauden, ja hänen suustansa tulee taito ja ymmärrys.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Hän antaa toimellisten hyvin käydä, ja suojelee niitä, jotka viattomasti vaeltavat,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Varjelee hurskaat, ja holhoo pyhäinsä retket.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Silloin sinä ymmärrät vanhurskauden ja tuomion, oikeuden ja kaiken hyvän tien.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Jos viisaus sydämees tulee, ja taito on sinulle kelvollinen,
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Niin hyvä neuvo sinua varjelee, ja ymmärrys kätkee sinun,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
Tempaamaan sinun pois pahalta tieltä, ja niiden seurasta, jotka toimettomia puhuvat,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
Ja hylkäävät oikian tien, ja vaeltavat pimeitä retkiä;
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
Jotka iloitsevat pahoista töistänsä, ja riemuitsevat pahoista menoistansa;
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
Joiden tiet ovat vastahakoiset, ja retket väärär ja häpiälliset:
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Ettet sinä ryhtyisi vieraaseen vaimoon, joka ei sinun ole, joka suloisilla sanoilla puhuttelee,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
Ja hylkää nuoruutensa johdattajan, ja unohtaa Jumalansa liiton.
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
Sillä hänen huoneensa kallistuu kuolemaan, ja hänen askeleensa kadotettuin tykö.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Jokainen joka menee hänen tykönsä, ei palaja, eikä elämän tielle joudu;
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Ettäs vaeltasit hyvää tietä, ja pitäisit hurskasten tiet.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Sillä vanhurskaat asuvat maassa, ja vakaat siinä pysyvät;
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
Mutta jumalattomat hukutetaan maasta, ja ylönkatsojat siitä teloitetaan.