Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Min Søn, når du tager imod mine ord og gemmer mine Pålæg hos dig,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
idet du låner Visdom Øre og bøjer dit Hjerte til Indsigt,
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
ja, kalder du på Forstanden og løfter din Røst efter Indsigt,
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
søger du den som Sølv og leder den op som Skatte,
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
da nemmer du HERRENs Frygt og vinder dig Kundskab om Gud.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Thi HERREN, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Til retsindige gemmer han Lykke, han er Skjold for alle med lydefri Vandel,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
idet han værner Rettens Stier og vogter sine frommes Vej.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Da nemmer du Retfærd, Ret og Retsind, hvert et Spor, som er godt.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Thi Visdom kommer i dit Hjerte, og Kundskab er liflig for din Sjæl;
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Kløgt skal våge over dig, Indsigt være din Vogter -
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
idet den frier dig fra den ondes Vej, fra Folk, hvis Ord kun er vrange, -
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
som går fra de lige Stier for at vandre på Mørkets Veje.
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
som glæder sig ved at gøre ondt og jubler over vrangt og ondt,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
de, som går krogede Stier og følger bugtede Spor -
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
idet den frier dig fra Andenmands Hustru, fra fremmed Kvinde med sleske Ord,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
der sviger sin Ungdoms Ven og glemmer sin Guds Pagt;
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
thi en Grav til Døden er hendes Hus, til Skyggerne fører hendes Spor;
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
tilbage vender ingen, som går ind til hende, de når ej Livets Stier
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
at du må vandre de godes Vej og holde dig til de retfærdiges Stier;
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
thi retsindige skal bo i Landet, lydefri levnes deri,
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
men gudløse ryddes af Landet, troløse rykkes derfra.