Numbers 26

And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
Efter denne Plage talede HERREN til Moses og Eleazar, Præsten Arons Søn, og sagde:
Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers' house, all that are able to go to war in Israel.
"Hold Mandtal over hele Israeliternes Menighed fra Tyveårsalderen og opefter, Fædrenehus for Fædrenehus, alle våbenføre Mænd i Israel!"
And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Da mønstrede Moses og Præsten Eleazar dem på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko
Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
fra Tyveårsalderen og opefter, som HERREN havde pålagt Moses. Og Israeliterne, som var udvandret fra Ægypten, var følgende:
Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
Ruben, Israels førstefødte; Rubens Sønner: Fra Hanok stammer Hanokiternes Slægt, fra Pallu Palluiternes Slægt,
Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
fra Hezron Hezroniternes Slægt og fra Karmi Karmiternes Slægt.
These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
Det var Rubeniternes Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 43730.
And the sons of Pallu; Eliab.
Pallus Søn var Eliab;
And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
Eliabs Sønner: Nemuel, Datan og Abiram; det var den Datan og den Abiram, Menighedens udvalgte, som satte sig op imod Moses og Aron sammen med Koras Tilhængere, da de satte sig op imod HERREN;
And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
og Jorden åbnede sit Gab og slugte dem sammen med Kora, da hans Tilhængere omkom, idet Ilden fortærede de 250 Mænd, og de blev et Tegn til Advarsel.
Notwithstanding the children of Korah died not.
Men Koras Sønner omkom ikke.
The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
Simeons Sønners Slægter var følgende: Fra Nemuel stammer Nemueliternes Slægt, fra Jamin Jaminiternes Slægt, fra Jakin Jakiniternes Slægt,
Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
fra Zera Zeraiternes Slægt og fra Sjaul Sjauliternes Slægt.
These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
Det var Simeoniternes Slægter, 22200.
The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
Gads Sønners Slægter var følgende: Fra Zefon stammer Zefoniternes Slægt, fra Haggi Haggiternes Slægt, fra Sjuni Sjuniternes Slægt,
Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
fra Ozni Ozniternes Slægt, fra Eti Eriternes Slægt,
Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
fra Arod Aroditernes Slægt og fra Ar'eli Ar'eliternes Slægt.
These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
Det var Gads Sønners Slægter, de af dem, som mønstredes, 40500.
The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
Judas Sønner var Er og Onan. men Er og Onan døde i Kana'ans Land.
And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
Judas Sønners Slægter var følgende: Fra Sjela sammer Sjelaniternes Slægt, fra Perez Pereziternes Slægt og fra Zera Zeraiternes Slægt;
And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
Perezs Sønner: Fra Hezron stammer Heztoniternes Slægt og fra Hamul Hamuliternes Slægt.
These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
Det var Judas Slægter, de af dem, som mønstredes, 76500.
Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
Issakars Sønners Slægter var følgende: Fra Tola stammer Tolaiternes Slægt, fra Pua Puniternes Slægt;
Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
fra Jasjub Jasjubiternes Slægt og fra Sjimron Sjimroniternes Slægt.
These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
Det var Issakars Slægter, de af dem, som mønstredes, 64 300.
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
Zebulons Sønners Slægter var følgende: Fra Sered stammer Serediternes Slægt, fra Elon Eloniternes Slægt og fra Jale'el Jale'eliternes Slægt.
These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
Det var Zebuloniternes Slægter, de af dem, som mønstredes, 60 508
The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.
Josefs Sønners Slægter var følgende: Manasse og Efraim;
Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.
Manasses Sønner: Fra Makir stammer Makiriternes Slægt; Makir avlede Gilead, fra Gilead stammer Gijeaditernes Slægt;
These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
Gileads Sønner var følgende: Fra Abiezer stammer Abiezriternes Slægt, fra Helek Helekiternes Slægt,
And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:
fra Asriel Asrieliternes Slægt, fra Sjekem Sjekemiternes Slægt,
And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.
fra Sjemida Sjemidaiternes Slægt og fra Hefer Heferiternes Slægt;
And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
men Zelofhad, Hefers Søn, havde ingen Sønner, kun Døtre; Zelofhads Døtre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza.
These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
Det var Manasses Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 52700.
These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
Efraims Sønners Slægter var følgende: Fra Sjutela stammer Sjutelaiternes Slægt, fra Beker Bekeriternes Slægt og fra Tahan Tahaniternes Slægt;
And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
Sjultelas Sønner var følgende: Fra Eran stammer Eraniternes Slægt.
These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
Detvar Efraimiternes Slægter, de af dem, som mønstedes, 32500. Det var Josefs Sønners Slægter.
The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
Benjamins Sønners Slægtervar følgende: Fra Bela stammer Belaiternes Slægt, fra Asjbel Asjbeliternes Slægt, fra Ahiram Ahiramiternes Slægt,
Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
fra Sjufam Sjufamiternes Slægt og fra Hufam Hufamiternes Slægt.
And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
Belas Sønner: Ard og Na'aman; fra Ard stammer Arditernes Slægt, fra Na'aman Na'amiteroes Slægt.
These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
Det var Benjamins Sønners Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45600.
These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
Dans Sønners Slægter var følgende: Fra Sjuham stammer. Sjuhamiternes Slægt. Det var Dans Slægter, Slægt for Slægt.
All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.
Alle Sjuhamiternes Slægter, de af dem, som mønstredes, udgjorde 64 400.
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
Asers Sønners Slægter var følgende: Fra Jimna stammer Jimniternes Slægt, fra Jisjvi Jisjviternes Slægt og fra Beri'a Beri'aiternes Slægt;
Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
fra Beri'as Sønner: Fra Heber stammer Hebriternes Slægt og fra Malkiel Malkieliternes Slægt.
And the name of the daughter of Asher was Sarah.
Asers Datter hed Sera.
These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.
Det var Asers Sønners Slægter, og de af dem, som mønsttedes, udgjorde 53400.
Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
Naftalis Sønners Slægter var følgende: Fra Jaze'el stammer Jaze'eliternes Slægt, fra Guni Guniternes Slægt,
Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
fra Jezer Jezeriternes Slægt og fra Sjillem Sjillemiternes Slægt,
These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
Det var Naftalis Slægter, Slægt for Slægt, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45400.
These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
Det var dem af Israeliterne, som mønstredes, 601730.
And the LORD spake unto Moses, saying,
HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:
Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
Til dem skal Landet udskiftes til Arv og Eje efter de optalte Navne.
To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
En stor Stamme skal du give en stor Arvelod, en lille Stamme en lille; enhver af dem skal der gives en Arvelod efter Tallet på de mønstrede i den.
Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
Dog skal Landet udskiftes ved Lodkastning; de skal have deres Arvelodder efter Navnene på deres fædrene Stammer;
According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
ved Lodkastning skal enhver Stamme, stor eller lille, have sin Arvelod tildelt.
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
Følgende er de af Leviterne, der mønstredes, Slægt for Slægt: Fra Gerson stammer Gersoniternes Slægt, fra Kehat Kehatiternes Slægt og fra Merari Merariternes Slægt.
These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
Følgende er Levis Slægter: Libniternes Slægt, Hebroniternes Slægt, Maliternes Slægt, Musjiternes Slægt og Koraiternes Slægt. Kehat avlede Amram.
And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
Amrams Hustru hed Jokebed, Levis Datter, som fødtes Levi i Ægypten; hun fødte for Amram Aron, Moses og deres Søster Mirjam.
And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
For Aron fødtes Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
Men Nadab og Abihu omkom, da de frembar fremmed Ild for HERRENs Åsyn.
And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
De af dem, der mønstredes, udgjorde 23000, alle af Mandkøn fra en Måned og opefter. De mønstredes nemlig ikke sammen med de andre Israeliter, da der ikke var givet dem nogen Arvelod blandt Israeliterne.
These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Det var dem, der mønstredes af Moses og Præsten Eleazar, da disse mønstrede Israeliterne på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
Blandt dem var der ingen, som var mønstret af Moses og Præsten Aron, da de mønstrede Israeliterne i Sinaj Ørken;
For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
thi HERREN havde sagt til dem, at de skulde dø i Ørkenen. Derfor var der ingen tilbage af dem undtagen Kaleb, Jetunnes Søn, og Josua, Nuns Søn.