Job 17

My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me.
Brudt er min Ånd, mine Dage slukt, og Gravene venter mig;
Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their provocation?
visselig, Spot er min Del, og bittert er, hvad mit Øje må skue.
Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with me?
Stil Sikkerhed for mig hos dig! Hvem anden giver mig Håndslag?
For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them.
Thi du lukked deres Hjerte for Indsigt, derfor vil du ikke ophøje dem;
He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail.
den, der forråder Venner til Plyndring, hans Sønners Øjne hentæres.
He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret.
Til Mundheld har du gjort mig for Folk, jeg er blevet et Jærtegn for dem;
Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a shadow.
mit Øje er sløvet af Kvide, som Skygger er mine Lemmer til Hobe;
Upright men shall be astonied at this, and the innocent shall stir up himself against the hypocrite.
retsindige stivner af Rædsel ved sligt, over vanhellig harmes den skyldfri,
The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger.
men den retfærdige holder sin Vej, en renhåndet vokser i Kraft.
But as for you all, do ye return, and come now: for I cannot find one wise man among you.
Men I, mød kun alle frem igen, en Vismand fnder jeg ikke iblandt jer!
My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart.
Mine Dage stunder mod Døden, brudt er mit Hjertes Ønsker;
They change the night into day: the light is short because of darkness.
Natten gør jeg til Dag, Lyset for mig er Mørke;
If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness.
vil jeg håbe, får jeg dog Bolig i Døden, jeg reder i Mørket mit Leje,
I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, and my sister.
Graven kalder jeg Fader, Forrådnelsen Moder og Søster.
And where is now my hope? as for my hope, who shall see it?
Hvor er da vel mit Håb, og hvo kan øjne min Lykke?
They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust.
Mon de vil følge mig ned i Dødsriget, skal sammen vi synke i Støvet?