Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim, Adını sonsuza dek öveceğim.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Seni her gün övecek, Adını sonsuza dek yücelteceğim.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, Akıl ermez büyüklüğüne.
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak, Güçlü işlerin duyurulacak.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
Düşüneceğim harika işlerini, İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler, Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak, Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
[] RAB lütufkâr ve sevecendir, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
RAB herkese iyi davranır, Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB, Sadık kulların sana övgüler sunar.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Krallığının yüceliğini anlatır, Kudretini konuşur;
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
Herkes senin gücünü, Krallığının yüce görkemini bilsin diye.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Senin krallığın ebedi krallıktır, Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer. RAB verdiği bütün sözleri tutar, Her davranışı sadıktır.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
RAB her düşene destek olur, İki büklüm olanları doğrultur.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Herkesin umudu sende, Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Elini açar, Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
RAB bütün davranışlarında adil, Yaptığı bütün işlerde sevecendir.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
RAB kendisine yakaran, İçtenlikle yakaran herkese yakındır.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların, Feryatlarını işitir, onları kurtarır.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
RAB korur kendisini seven herkesi, Yok eder kötülerin hepsini.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
RAB’be övgüler sunsun ağzım! Bütün canlılar O’nun kutsal adına, Sonsuza dek övgüler dizsin.