Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
(O cîntare. Un psalm al fiilor lui Core. Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat cu flautul. O cîntare a lui Heman, Ezrahitul.) Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta!
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
S'ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele;
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
căci mi s'a săturat sufletul de rele, şi mi se apropie viaţa de locuinţa morţilor.
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
Sînt pus în rîndul celor ce se pogoară în groapă, sînt ca un om, care nu mai are putere.
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
Stau întins printre cei morţi, ca cei ucişi şi culcaţi în mormînt, de cari nu-Ţi mai aduci aminte, şi cari sînt despărţiţi de mîna Ta.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
M'ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întunerec, în adîncuri.
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
Mînia Ta mă apasă, şi mă năpădeşti cu toate valurile Tale. -
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Ai îndepărtat dela mine pe toţi prietenii mei, m'ai făcut o pricină de scîrbă pentru ei; sînt închis şi nu pot să ies.
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
Mi se topesc ochii de suferinţă; în toate zilele Te chem, Doamne, şi-mi întind mînile spre Tine!
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
Oare pentru morţi faci Tu minuni? Sau se scoală morţii să Te laude? -
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
Se vorbeşte de bunătatea Ta în mormînt, şi de credincioşia Ta în Adînc?
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
Sînt cunoscute minunile Tale în întunerec, şi dreptatea Ta în ţara uitării?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Doamne, eu îşi cer ajutorul, şi dimineaţa rugăciunea mea se înalţă la Tine.
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
Pentruce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentruce îmi ascunzi Faţa Ta?
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
Din tinereţă, sînt nenorocit şi trag să mor, sînt cuprins de spaimele Tale, şi nu ştiu ce să mai fac.
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
Mînia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot.
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
Ele mă înconjoară toată ziua, ca nişte ape, mă înfăşoară toate deodată.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Ai depărtat dela mine pe prieteni şi tovarăşi; şi cei de aproape ai mei s'au făcut nevăzuţi.