Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
En lovsang av David. Jeg vil ophøie dig, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt navn evindelig og alltid.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Hver dag vil jeg love dig, og jeg vil prise ditt navn evindelig og alltid.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Herren er stor og høilovet, og hans storhet er uransakelig.
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
En slekt skal lovprise for den annen dine gjerninger, og dine veldige gjerninger skal de forkynne.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
På din majestets herlighet og ære og på dine undergjerninger vil jeg grunde.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
Og om dine sterke og forferdelige gjerninger skal de tale, og dine store gjerninger vil jeg fortelle.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Minneord om din store godhet skal de la strømme ut og synge med fryd om din rettferdighet.
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans gjerninger.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Alle dine gjerninger skal prise dig, Herre, og dine fromme skal love dig.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om ditt velde,
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
for å kunngjøre for menneskenes barn dine veldige gjerninger og ditt rikes herlighet og ære.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
Herren støtter alle dem som faller, og opreiser alle nedbøiede.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Alles øine vokter på dig, og du gir dem deres føde i sin tid.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Du oplater din hånd og metter alt levende med velbehag.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Han gjør efter deres velbehag som frykter ham, og han hører deres rop og frelser dem.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
Herren bevarer alle dem som elsker ham; men alle de ugudelige ødelegger han.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn evindelig og alltid.