Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
så du vender ditt øre til visdommen og bøier ditt hjerte til klokskapen,
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
ja, dersom du roper efter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden,
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
dersom du leter efter den som efter sølv og graver efter den som efter skjulte skatter,
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
og han gjemmer frelse for de opriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja enhver god vei.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel;
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
eftertanke skal holde vakt over dig, forstand skal verne dig,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
for å fri dig fra onde veier, fra menn som fører forvendt tale,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
fra dem som forlater rettvishets stier for å vandre på mørkets veier,
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
som gleder sig ved å gjøre ondt og jubler over onde, forvendte gjerninger,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
som går på krokete stier og følger vrange veier.
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Visdommen skal fri dig fra annen manns hustru, fra fremmed kvinne, som taler glatte ord,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
som har forlatt sin ungdoms venn og glemt sin Guds pakt;
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
for hennes hus synker ned i døden, og hennes veier bærer ned til dødningene;
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
de som går inn til henne, kommer aldri tilbake og når aldri livets stier.
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Visdommen skal hjelpe dig til å vandre på de godes vei og holde dig på de rettferdiges stier;
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
for de opriktige skal bo i landet, og de ustraffelige skal bli tilbake i det,
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
men de ugudelige skal utryddes av landet, og de troløse skal rykkes bort fra det.