Nehemiah 7

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
Nawai a kua oti te taiepa te hanga, kua whakaturia nga tatau, kua whakaritea ano nga kaitiaki kuwaha, nga kaiwaiata, me nga Riwaiti.
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
Na ka tukua e ahau nga tikanga mo Hiruharama ki toku teina, ki a Hanani raua ko Hanania rangatira o te whare rangatira: he tangata pono hoki ia, a nui atu i to te tokomaha tona wehi ki te Atua.
And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
I ki atu ahau ki a raua, Kaua e whakatuwheratia nga kuwaha o Hiruharama, kia mahana ra ano te ra; i a raua e tu ana, e tiaki ana, me tutaki e raua nga tatau, ka whakau hoki. Me whakatu ano he kaitiaki i roto i nga tangata o Hiruharama, ki tana wa hi e tiaki ai, ki te ritenga o tona whare, o tona whare.
Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
Na he wharahi, he nui te pa, he torutoru ia nga tangata o roto; kahore hoki nga whare kia hanga.
And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
Na ka homai e toku Atua ki roto ki toku ngakau kia huihuia nga rangatira, me nga tangata rarahi, me te iwi, kia whakapapa ai ratou. I kitea hoki e ahau te pukapuka whakapapa o te hunga i haere mai i te timatanga; i kitea ano kua tuhituhia ki roto,
These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
Ko nga tama enei o te kawanatanga i haere mai i te whakarau, no te hunga i whakahekea, no era i whakahekea atu e Nepukaneha kingi o Papurona, a hoki ana ki Hiruharama, ki Hura; ki tona pa, ki tona pa;
Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
I haere mai ratou ko Herupapera, ko Hehua, ko Nehemia, ko Ataria, ko Raamia, ko Nahamani, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mihiperete, ko Pikiwai, ko Nehumu, ko Paana. Ko te tokomaha tenei o nga tangata o te iwi o Iharaira:
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
Ko nga tama a Paroho, e rua mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
Ko nga tama a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.
The children of Arah, six hundred fifty and two.
Ko nga tama a Araha, e ono rau e rima tekau ma rua.
The children of Pahath–moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Ko nga tama a Pahata Moapa, no nga tama a Henue raua ko Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma waru.
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Ko nga tama a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
The children of Zattu, eight hundred forty and five.
Ko nga tama a Tatu, e waru rau e wha tekau ma rima.
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
Ko nga tama a Takai, e whitu rau e ono tekau.
The children of Binnui, six hundred forty and eight.
Ko nga tama a Pinui, e ono rau e wha tekau ma waru.
The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
Ko nga tama a Pepai, e ono rau e rua tekau ma waru.
The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
Ko nga tama a Atakara, e rua mano e toru rau e rua tekau ma rua.
The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
Ko nga tama a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma whitu.
The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
Ko nga tama a Pikiwai, e rua mano e ono tekau ma whitu.
The children of Adin, six hundred fifty and five.
Ko nga tama a Arini, e ono rau e rima tekau ma rima.
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
Ko nga tama a Atere, a Hetekia, e iwa tekau ma waru.
The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
Ko nga tama a Hahumu, e toru rau e rua tekau ma waru.
The children of Bezai, three hundred twenty and four.
Ko nga tama a Petai, e toru rau e rua tekau ma wha.
The children of Hariph, an hundred and twelve.
Ko nga tama a Haripi, kotahi rau kotahi tekau ma rua.
The children of Gibeon, ninety and five.
Ko nga tama a Kipeono, e iwa tekau ma rima.
The men of Beth–lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
Ko nga tangata o Peterehema, o Netopa, kotahi rau e waru tekau ma waru.
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
Ko nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.
The men of Beth–azmaveth, forty and two.
Ko nga tangata o Pete Atamawete, e wha tekau ma rua.
The men of Kirjath–jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
Ko nga tangata o Kiriata Tearimi, o Kepira, o Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
Ko nga tangata o Rama, o Kapa, e ono rau e rua tekau me tahi.
The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
Ko nga tangata o Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.
The men of Beth–el and Ai, an hundred twenty and three.
Ko nga tangata o Peteere, o Hai, kotahi rau e rua tekau ma toru.
The men of the other Nebo, fifty and two.
Ko nga tangata o tera atu Nepo, e rima tekau ma rua.
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
Ko nga tama a tera atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
The children of Harim, three hundred and twenty.
Ko nga tama a Harimi, e toru rau e rua tekau.
The children of Jericho, three hundred forty and five.
Ko nga tama a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
Ko nga tama a Roro, a Hariri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma tahi.
The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
Ko nga tama a Henaa, e toru mano e iwa rau e toru tekau.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
Ko nga tohunga: ko nga tama a Ieraia, no te whare o Hehua, e iwa rua e whitu tekau ma toru.
The children of Immer, a thousand fifty and two.
Ko nga tama a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
Ko nga tama a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.
The children of Harim, a thousand and seventeen.
Ko nga tama a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.
The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
Ko nga Riwaiti: ko nga tama a Henua, a Karamiere, no nga tama ano hoki a Horewa, e whitu tekau ma wha.
The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
Ko nga kaiwaiata: ko nga tama a Ahapa, kotahi rau e wha tekau ma waru.
The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
Ko nga kaitiaki kuwaha: ko nga tama a Harumu, ko nga tama a Atere, ko nga tama a Taramono, ko nga tama a Akupu, ko nga tama a Hatita, ko nga tama a Hopai, kotahi rau e toru tekau ma waru.
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
Ko nga Netinimi: ko nga tama a Tiha, ko nga tama a Hahupa, ko nga tama a Tapaoto,
The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
Ko nga tama a Keroho, ko nga tama a Hia, ko nga tama a Parono,
The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
Ko nga tama a Repana, ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Haramai,
The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
Ko nga tama a Hanana, ko nga tama a Kirere, ko nga tama a Kahara,
The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
Ko nga tama a Reaia, ko nga tama a Retini, ko nga tama a Nekora,
The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
Ko nga tama a Katama, ko nga tama a Uha, ko nga tama a Pahea,
The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
Ko nga tama a Pehia, ko nga tama a Meunimi, ko nga tama a Nepihehimi,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
Ko nga tama a Pakapuku, ko nga tama a Hakupa, ko nga tama a Harahuru,
The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
Ko nga tama a Patariti, ko nga tama a Mehira, ko nga tama a Haraha,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
Ko nga tama a Parakoho, ko nga tama a Hihera, ko nga tama a Tamaha,
The children of Neziah, the children of Hatipha.
Ko nga tama a Netia, ko nga tama a Hatipa.
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
Ko nga tama a nga pononga a Horomona: ko nga tama a Hotai, ko nga tama a Hoperete, ko nga tama a Perira,
The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
Ko nga tama a Taara, ko nga tama a Tarakono, ko nga tama a Kirere,
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
Ko nga tama a Hepatia, ko nga tama a Hatiri, ko nga tama a Pokerete o Tepaimi, ko nga tama a Amono.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
Ko nga Netinimi katoa, ratou ko nga tama a nga pononga a Horomona, e toru rau e iwa tekau ma rua.
And these were they which went up also from Tel–melah, Tel–haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
Ko enei i haere mai i Teremera, i Terehareha, i Kerupu, i Arono, i Imere: otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou papa, to ratou kawei, no Iharaira ranei ratou;
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
Ara ko nga tama a Teraia, ko nga tama a Topia, ko nga tama a Nekora, e ono rau e wha tekau ma rua.
And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
O nga tohunga hoki: ko nga tama a Hapaia, ko nga tama a Koto, ko nga tama a Paratirai, i tango nei i tetahi o nga tamahine a Paratirai Kireari hei wahine mana, a ka huaina to ratou ingoa ki a ia.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
I rapua e enei te whakapapa o o ratou tupuna i roto i te hunga kua oti te whakapapa; heoi kihai i kitea: na reira i kiia ai ratou he poke, i mutu ake ai to ratou tohungatanga.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
Na ka mea te kawana ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga, kei a ia nga Urimi me nga Tumime.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
Ko te whakaminenga katoa, ki te huihuia, e wha tekau ma rua mano, e toru rau e ono tekau,
Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
Haunga a ratou pononga tane, a ratou pononga wahine, e whitu mano o enei e toru rau e toru tekau ma whitu: i a ratou ano he kaiwaiata, he tane, he wahine, e rua rau e wha tekau ma rima.
Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
Ko o ratou hoiho, e whitu rau e toru tekau ma ono: ko o ratou muera, e rua rau e wha tekau ma rima.
Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
E wha rau e toru tekau ma rima nga kamera: ko nga kaihe, e ono mano e whitu rau e rua tekau.
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
Na i homai ano e etahi o nga ariki o nga whare o nga matua he mea mo te mahi. Ta te kawana i homai ai ki roto ki nga taonga, kotahi mano tarami koura, e rima tekau peihana, e rima rau e toru tekau kakahu tohunga.
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
I homai ano e etahi o nga ariki o nga whare o nga matua ki roto ki nga taonga mo te mahi e rua tekau mano tarami koura, e rua mano e rua rau pauna hiriwa.
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
Na, ko nga mea i homai e te nuinga o te iwi, e rua tekau mano tarami koura, e rua mano pauna hiriwa, e ono tekau ma whitu kakahu tohunga.
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
Heoi noho ana nga tohunga i o ratou pa, me nga Riwaiti ano, ratou ko nga kaitiaki kuwaha, ko nga kaiwaiata, ko etahi o te iwi, ko nga Netinimi, ko Iharaira katoa. A, i te takanga mai o te whitu o nga marama, e noho ana nga tama a Iharaira i o ra tou pa.