Exodus 40

And the LORD spake unto Moses, saying,
Ja Herra puhui Mosekselle, sanoen:
On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation.
Ensimäisenä päivänä ensimäisestä kuusta pitää sinun paneman ylös seurakunnan majan.
And thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the vail.
Ja sinun pitää siihen paneman sisälle todistuksen arkin, ja sinun pitää peittämän arkin esiripulla.
And thou shalt bring in the table, and set in order the things that are to be set in order upon it; and thou shalt bring in the candlestick, and light the lamps thereof.
Ja sinun pitää myös sinne sisälle tuoman pöydän, ja valmistaman sen, ja asettaman siihen kynttiläjalan, ja paneman lamput sen päälle.
And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the testimony, and put the hanging of the door to the tabernacle.
Ja sinun pitää asettaman kultaisen savualttarin todistusarkin eteen, ja ripustaman vaatteen majan eteen.
And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation.
Mutta polttouhrin alttarin pitää sinun asettaman seurakunnan majan oven eteen,
And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein.
Ja paneman pesoastian seurakunnan majan ja alttarin välille, ja paneman siihen vettä,
And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate.
Ja tekemän pihan sen ympärille, ja ripustaman vaatteen pihan portin eteen,
And thou shalt take the anointing oil, and anoint the tabernacle, and all that is therein, and shalt hallow it, and all the vessels thereof: and it shall be holy.
Ja ottaman voidellusöljyn, ja voiteleman majan ja kaikki ne mitkä siinä ovat, ja pyhittämän sen kaluinensa, että ne olisivat pyhät,
And thou shalt anoint the altar of the burnt offering, and all his vessels, and sanctify the altar: and it shall be an altar most holy.
Ja voiteleman polttouhrin alttarin kaluinensa, ja pyhittämän alttarin: ja se alttari pitää oleman kaikkein pyhin.
And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it.
Sinun pitää myös voiteleman pesinastian jalkoinensa, ja sen pyhittämän.
And thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of the congregation, and wash them with water.
Ja sinun pitää tuoman Aaronin poikinensa seurakunnan majan oven eteen, ja pesemän heidät vedellä,
And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him, and sanctify him; that he may minister unto me in the priest's office.
Ja puettaman Aaronin pyhiin vaatteisiin, ja voiteleman ja pyhittämän hänen, minun papikseni.
And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats:
Ja sinun pitää myös tuoman hänen poikansa ja puettaman heidän yllensä ahtaat hameet,
And thou shalt anoint them, as thou didst anoint their father, that they may minister unto me in the priest's office: for their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations.
Ja voiteleman heidät, niinkuin sinä heidän isänsä voitelit, minun papikseni. Ja tämän voidelluksen pitää oleman heille ijankaikkiseksi pappeudeksi, heidän sukukunnissansa.
Thus did Moses: according to all that the LORD commanded him, so did he.
Ja Moses teki kaikki kuin Herra oli hänelle käskenyt.
And it came to pass in the first month in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up.
Niin tapahtui toisena vuonna, ensimäisenä päivänä ensimäisestä kuusta, että maja pantiin ylös.
And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets, and set up the boards thereof, and put in the bars thereof, and reared up his pillars.
Ja koska Moses pani ylös majan, niin hän asetti jalat ja laudat ja korennot, ja nosti patsaat pystyälle,
And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it; as the LORD commanded Moses.
Ja levitti peitteen majan ylitse, ja pani katon sen päälle: niinkuin Herra oli käskenyt Mosekselle.
And he took and put the testimony into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark:
Ja otti todistuksen ja pani arkkiin, ja asetti korennot arkin päälle, ja pani myös armoistuimen arkin päälle.
And he brought the ark into the tabernacle, and set up the vail of the covering, and covered the ark of the testimony; as the LORD commanded Moses.
Ja toi arkin majaan, ja ripusti esiripun todistusarkin eteen: niinkuin Herra oli käskenyt Mosekselle.
And he put the table in the tent of the congregation, upon the side of the tabernacle northward, without the vail.
Niin asetti hän myös pöydän seurakunnan majaan, pohjan puoliselle sivulle, ulkoiselle puolelle esirippua.
And he set the bread in order upon it before the LORD; as the LORD had commanded Moses.
Ja asetti leivät sen päälle järjestykseen, Herran eteen: niinkuin Herra oli käskenyt Mosekselle.
And he put the candlestick in the tent of the congregation, over against the table, on the side of the tabernacle southward.
Niin pani hän myös kynttiläjalan seurakunnan majaan, juuri pöydän kohdalle, etelän sivulle majaa.
And he lighted the lamps before the LORD; as the LORD commanded Moses.
Ja pani lamput niiden päälle Herran eteen: niinkuin Herra oli käskenyt Mosekselle.
And he put the golden altar in the tent of the congregation before the vail:
Ja pani myös kultaisen alttarin seurakunnan majaan, esiripun eteen.
And he burnt sweet incense thereon; as the LORD commanded Moses.
Ja suitsutti yrttein suitsutuksen sen päällä: niinkuin Herra oli käskenyt Mosekselle.
And he set up the hanging at the door of the tabernacle.
Ja ripusti vaatteen majan oven eteen.
And he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation, and offered upon it the burnt offering and the meat offering; as the LORD commanded Moses.
Vaan polttouhrin alttarin pani hän seurakunnnan majan oven eteen, ja uhrasi sen päällä polttouhrin ja ruokauhrin: niinkuin Herra oli käskenyt Mosekselle.
And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there, to wash withal.
Ja pesoastian pani hän seurakunnan majan ja alttarin välille, ja pani siihen vettä pestä heitänsä.
And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat:
Ja Moses ja Aaron ja hänen poikansa pesivät kätensä ja jalkansa siitä.
When they went into the tent of the congregation, and when they came near unto the altar, they washed; as the LORD commanded Moses.
Sillä heidän piti pesemän itsensä, koska he menivät seurakunnan majaan eli kävivät alttarin tykö; niinkuin Herra oli käskenyt Mosekselle.
And he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work.
Ja hän pani pihan ylös, majan ja alttarin ympärille, ja ripusti vaatteen pihan sisällekäytävään. Ja niin Moses päätti sen työn.
Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
Ja pilvi peitti seurakunnan majan, ja Herran kunnia täytti majan.
And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
Ja ei Moses taitanut käydä seurakunnan majaan; sillä pilvi oli sen päällä, ja Herran kunnia täytti majan.
And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys:
Ja koska pilvi meni ylös majan päältä niin Israelin lapset vaelsivat, kaikissa matkoissansa.
But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up.
Vaan koska ei pilvi mennyt ylös, silloin ei he vaeltaneet, siihen päivään asti, että se meni ylös.
For the cloud of the LORD was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.
Sillä Herran pilvi oli päivällä majan ylitse, ja yöllä oli tuli siinä, koko Israelin huoneen silmäin edessä, kaikissa heidän vaelluksissansa.