Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
Ho Eternulo, Dio de mia savo! Tage kaj nokte mi krias antaŭ Vi.
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
Mia preĝo venu antaŭ Vian vizaĝon; Klinu Vian orelon al mia ploro.
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
Ĉar mia animo trosatiĝis de malbonoj Kaj mia vivo atingis Ŝeolon.
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
Mi similiĝis al la forirantoj en la tombon; Mi fariĝis kiel viro sen fortoj,
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
Etendita inter mortintoj; Kiel mortigitoj, kuŝantaj en la tombo, Kiujn Vi jam ne rememoras Kaj kiuj estas forigitaj for de Via mano.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
Vi metis min en la plej profundan foson, En mallumon, en abismon.
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
Pezas sur mi Via furiozo, Kaj per ĉiuj Viaj ondoj Vi min premas. Sela.
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Vi malproksimigis de mi miajn konatojn, Vi faris min abomenaĵo por ili; Mi estas enŝlosita, kaj mi ne povas eliri.
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
Mia okulo mallumiĝis de malĝojo; Mi vokas Vin, ho Eternulo, ĉiutage, Mi etendas al Vi miajn manojn.
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
Ĉu por mortintoj Vi faros miraklojn? Ĉu malvivuloj leviĝos kaj gloros Vin? Sela.
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
Ĉu en la tombo estos rakontata Via boneco, Kaj fidindeco en la abismo?
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
Ĉu en la mallumo estos konataj Viaj mirakloj, Kaj Via justeco en la lando de forgeso?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Sed mi vokas al Vi, ho Eternulo, Kaj matene mia preĝo Vin renkontas.
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
Kial, ho Eternulo, Vi forpuŝas mian animon? Kial Vi kaŝas Vian vizaĝon de mi?
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
Mi estas mizera kaj senforta detempe de la juneco; Mi portas Viajn terurojn, mi konsumiĝas.
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
Venis sur min Via furiozo, Viaj timigoj min dispremas.
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
Ili ĉirkaŭas min, kiel akvo, ĉiutage; Ili tute min ĉirkaŭsieĝas.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Vi malproksimigis de mi amanton kaj amikon; Miaj konatoj estas en mallumo.