Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
(En Sang. En Salme af Koras Sønner. Til Sangmesteren. Al-mahalat-leannot. En Maskil af Ezraitten Heman.) HERRE min Gud, jeg råber om dagen, om Natten når mit Skrig til dig;
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
lad min Bøn komme frem for dit Åsyn, til mit Klageråb låne du Øre!
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
Thi min Sjæl er mæt af Lidelser, mit Liv er Dødsriget nær,
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
jeg regnes blandt dem, der sank i Graven, er blevet som den, det er ude med,
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
kastet hen imellem de døde, blandt faldne, der hviler i Graven, hvem du ej mindes mere, thi fra din Hånd er de revet.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
Du har lagt mig i den underste Grube, på det mørke, det dybe Sted;
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
tungt hviler din Vrede på mig, alle dine Brændinger lod du gå over mig. - Sela.
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Du har fjernet mine Frænder fra mig, gjort mig vederstyggelig for dem; jeg er fængslet, kan ikke gå ud,
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
mit Øje er sløvt af Vånde. Hver Dag, HERRE, råber jeg til dig og rækker mine Hænder imod dig.
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
Gør du Undere for de døde, står Skyggerne op og takker dig? - Sela.
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
Tales der om din Nåde i Graven, i Afgrunden om din Trofasthed?
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
Er dit Under kendt i Mørket, din Retfærd i Glemselens Land?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Men jeg, o HERRE, jeg råber til dig, om Morgenen kommer min Bøn dig i Møde.
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
Hvorfor forstøder du, HERRE, min Sjæl og skjuler dit Åsyn for mig?
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
Elendig er jeg og Døden nær, dine Rædsler har omgivet mig fra min Ungdom;
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
din Vredes Luer går over mig, dine Rædsler har lagt mig øde,
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
som Vand er de om mig Dagen lang, til Hobe slutter de Kreds om mig;
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Ven og Frænde fjerned du fra mig, holdt mine Kendinge borte.