Psalms 87

His foundation is in the holy mountains.
(Af Koras Sønner. En Salme. En Sang.) Sin Stad, grundfæstet på hellige Bjerge, har Herren kær,
The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.
Zions Porte fremfor alle Jakobs Boliger.
Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.
Der siges herlige Ting om dig, du Guds Stad. - Sela.
I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there.
Jeg nævner Rahab og Babel blandt dem, der kender HERREN, Filisterland, Tyrus og Kusj, en fødtes her, en anden der.
And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her.
Men Zion kalder man Moder, der fødtes enhver, den Højeste holder det selv ved Magt.
The LORD shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah.
HERREN tæller efter i Folkeslagenes Liste, en fødtes her, en anden der. - Sela.
As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee.
Syngende og dansende siger de: "Alle mine Kilder er i dig!"