Psalms 51

(Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David. Făcut cînd a venit la el proorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba.) Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
Per il Capo de’ musici. Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne a lui, dopo che Davide era stato da Batseba. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità; secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti.
Spală-mă cu desăvîrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!
Lavami del tutto della mia iniquità e nettami del mio peccato!
Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
Poiché io conosco i miei misfatti, e il mio peccato è del continuo davanti a me.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărîrea Ta, şi fără vină în judecata Ta.
Io ho peccato contro te, contro te solo, e ho fatto ciò ch’è male agli occhi tuoi; lo confesso, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, e irreprensibile quando giudichi.
Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m'a zămislit mama mea.
Ecco, io sono stato formato nella iniquità, e la madre mia mi ha concepito nel peccato.
Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adîncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!
Ecco, tu ami la sincerità nell’interiore; insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore.
Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decît zăpada.
Purificami con l’issopo, e sarò netto; lavami, e sarò più bianco che neve.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
Fammi udire gioia ed allegrezza; fa’ che le ossa che tu hai tritate festeggino.
Întoarce-Ţi privirea dela păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!
Nascondi la tua faccia dai miei peccati, e cancella tutte le mie iniquità.
Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
O Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.
Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt.
Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo spirito tuo santo.
Dă-mi iarăş bucuria mîntuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!
Rendimi la gioia della tua salvezza e fa’ che uno spirito volonteroso mi sostenga.
Atunci voi învăţa căile Tale pe ceice le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
Io insegnerò le tue vie ai trasgressori, e i peccatori si convertiranno a te.
Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sîngelui vărsat, şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia.
Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta.
Signore, aprimi le labbra, e la mia bocca pubblicherà la tua lode.
Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
Poiché tu non prendi piacere nei sacrifizi, altrimenti io li offrirei; tu non gradisci olocausto.
Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mîhnită.
I sacrifizi di Dio sono lo spirito rotto; o Dio, tu non sprezzi il cuor rotto e contrito.
În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului, şi zideşte zidurile Ierusalimului!
Fa’ del bene a Sion, per la tua benevolenza; edifica le mura di Gerusalemme.
Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.
Allora prenderai piacere in sacrifizi di giustizia, in olocausti e in vittime arse per intero; allora si offriranno giovenchi sul tuo altare.