Job 35

Ary mbola niteny ihany Eliho ka nanao hoe:
igitur Heliu haec rursum locutus est
Ataonao va fa marina ny nanaovanao hoe: Ny fahamarinako mihoatra noho ny an'Andriamanitra?
numquid aequa tibi videtur tua cogitatio ut diceres iustior Deo sum
Fa hoy ianao: Mahasoa ahy manao ahoana moa? Ary inona no soa azoko mihoatra noho ny avy amin'ny fahotako?
dixisti enim non tibi placet quod rectum est vel quid tibi proderit si ego peccavero
Izaho no hiteny hamaly anao Mbamin'ny namanao.
itaque ego respondebo sermonibus tuis et amicis tuis tecum
Jereo ary ny lanitra ka izahao; Ary tsinjovy iry habakabaka, avo loatra iny ka tsy takatrao.
suspice caelum et intuere et contemplare aethera quod altior te sit
Raha manota ianao, moa mahefa inona aminy? Ary raha maro ny fahotanao, mampaninona Azy moa izany?
si peccaveris quid ei nocebis et si multiplicatae fuerint iniquitates tuae quid facies contra eum
Raha marina ianao, dia hahazoany inona moa izany? Na inona no horaisiny avy amin'ny tananao?
porro si iuste egeris quid donabis ei aut quid de manu tua accipiet
Mihatra amin'ny olona tahaka anao ihany ny ratsy ataonao; Ary mihatra amin'ny olombelona ihany ny fahamarinanao.
homini qui similis tui est nocebit impietas tua et filium hominis adiuvabit iustitia tua
Noho ny habiazan'ny fampahoriana no itarainan'ny olona; Eny, minananana izy noho ny sandrin'ny mahery,
propter multitudinem calumniatorum clamabunt et heiulabunt propter vim brachii tyrannorum
Nefa tsy misy manao hoe: Aiza Andriamanitra, Mpanao ahy, Izay mahatonga fiderana amin'ny alina,
et non dixit ubi est Deus qui fecit me qui dedit carmina in nocte
Izay manome fahalalana antsika mihoatra noho ny an'ny biby ambonin'ny tany, dia Izay manome fahendrena antsika mihoatra noho ny an'ny voro-manidina?
qui docet nos super iumenta terrae et super volucres caeli erudit nos
Eny, mitaraina mafy ireo (fa tsy mamaly Izy) noho ny fireharehan'ny ratsy fanahy.
ibi clamabunt et non exaudiet propter superbiam malorum
Ny fitarainam-poana dia tsy mba henoin'Andriamanitra, ary ny Tsitoha tsy mandinika izany.
non ergo frustra audiet Deus et Omnipotens singulorum causas intuebitur
Na dia lazainao fa tsy mahita azy aza ianao, efa mby eo anatrehany ny ady, koa tsy maintsy miandry Azy ianao.
etiam cum dixeris non considerat iudicare coram eo et expecta eum
Koa raha saingy tsy mihatra ny fahatezerany, moa dia tsy fantany tsara koa va ny fihaikana?
nunc enim non infert furorem suum nec ulciscitur scelus valde
Mba miloa-bava foana anefa Joba ary manao teny maro tsy amim-pahalalana.
ergo Iob frustra aperit os suum et absque scientia verba multiplicat