Job 16

Then Job answered and said,
Iov a luat cuvîntul şi a zis:
I have heard many such things: miserable comforters are ye all.
,,Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sînteţi nişte mîngîietori supărăcioşi.
Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest?
Cînd se vor sfîrşi aceste vorbe în vînt? Şi pentruce atîta supărare în răspunsurile tale?
I also could speak as ye do: if your soul were in my soul's stead, I could heap up words against you, and shake mine head at you.
Ca voi aş vorbi eu, de aţi fi în locul meu? V'aş copleşi cu vorbe, aş da din cap la voi,
But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief.
v'aş mîngîia cu gura, şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea?
Though I speak, my grief is not asswaged: and though I forbear, what am I eased?
Dacă vorbesc, durerea nu mi s'alină, iar dacă tac, cu ce se micşorează?
But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my company.
Dar acum, vai! El m'a stors de puteri... Mi-ai pustiit toată casa!
And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my leanness rising up in me beareth witness to my face.
M'ai apucat, ca pe un vinovat; dovadă slăbiciunea mea, care se ridică şi mă învinuie în faţă.
He teareth me in his wrath, who hateth me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me.
Mă sfîşie şi mă urmăreşte în mînia Lui, scrîşneşte din dinţi împotriva mea, mă loveşte şi mă străpunge cu privirea Lui.
They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against me.
Ei deschid gura să mă mănînce, mă ocărăsc şi mă bat peste obraji, se învierşunează cu toţii după mine.
God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands of the wicked.
Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiţi, şi mă aruncă în mînile celor răi.
I was at ease, but he hath broken me asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his mark.
Eram liniştit, şi m'a scuturat, m'a apucat de ceafă şi m'a zdrobit, a tras asupra mea ca într'o ţintă.
His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare; he poureth out my gall upon the ground.
Săgeţile Lui mă înconjură de toate părţile; îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pămînt,
He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant.
mă frînge bucăţi, bucăţi, se aruncă asupra mea ca un războinic.
I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust.
Mi-am cusut un sac pe piele, şi mi-am prăvălit capul în ţărînă.
My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death;
Plînsul mi -a înroşit faţa; şi umbra morţii este pe pleoapele mele.
Not for any injustice in mine hands: also my prayer is pure.
Totuş n'am făcut nicio nelegiuire, şi rugăciunea mea totdeauna a fost curată.
O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place.
Pămîntule, nu-mi acoperi sîngele, şi vaietele mele să n'aibă margine!
Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high.
Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte.
My friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God.
Prietenii mei rîd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrămi,
O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbour!
să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui.
When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return.
Căci numărul anilor mei se apropie de sfîrşit, şi mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce.