Genesis 5

This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l -a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
I -a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i -a binecuvîntat, şi le -a dat numele de ,,om``, în ziua cînd au fost făcuţi.
And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:
La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i -a pus numele Set.
And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:
După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
Toate zilele pe cari le -a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit.
And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:
La vîrsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:
După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani, şi a născut fii şi fiice.
And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.
Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
And Enos lived ninety years, and begat Cainan:
La vrîsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:
După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani, şi a născut fii şi fiice.
And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.
Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.
And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:
La vrîsta de şapte zeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:
După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.
Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:
La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:
După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.
Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:
La vrîsta de o sută şasezeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:
După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.
Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şase zeci şi doi de ani; apoi a murit.
And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:
La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:
După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şase zeci şi cinci de ani.
And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s'a mai văzut, pentru că l -a luat Dumnezeu.
And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:
La vrîsta de o sută opt zeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:
După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute opt zeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.
Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şase zeci şi nouă de ani; apoi a murit.
And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:
La vîrsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.
El i -a pus numele Noe, zicînd: ,,Acesta ne va mîngîia pentru osteneala şi truda mînilor noastre, cari vin din acest pămînt, pe care l -a blestemat Domnul.``
And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:
După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.
Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.
Noe, la vrîsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.