Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
Pieśń a psalm synów Korego przedniejszemu śpiewakowi na Machalat ku śpiewaniu, nauczający, (złożony)od Hemana Ezrahytczyka.
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
Panie, Boże zbawienia mego! we dnie i w nocy wołam do ciebie.
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
Niech przyjdzie przed oblicze twoje modlitwa moja; nakłoń ucha twego do wołania mego.
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
Bo nasycona jest utrapieniem dusza moja, a żywot mój przybliżył się aż do grobu.
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
Poczytano mię między tych, którzy zstępują do dołu; byłem jako człowiek bez wszelakiej mocy.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
Policzony jestem między umarłymi; jestem jako pobici,leżący w grobie, na których więcej nie pamiętasz, którzy są od ręki twojej wytraceni.
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
Spuściłeś mię w dół najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego miejsca.
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Doległa mię zapalczywość twoja, a wszystkiemi nawałnościami twemi przytłoczyłeś mię. Sela.
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
Dalekoś oddalił znajomych moich odemnie, którymeś mię bardzo obrzydził, a takiem zawarty, że mi nie lza wynijść.
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
Oko moje zemdlało od utrapienia mego; wzywam cię, Panie! na każdy dzień, wyciągając do ciebie ręce moje.
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
Izali przed umarłymi cuda czynić będziesz? izali umarli powstaną, aby cię wysławiali? Sela.
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
Izali opowiadane będzie w grobie miłosierdzie twoje? a prawda twoja w zginieniu?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Izali poznają w ciemnościach cuda twoje? a sprawiedliwość twoję w ziemi zapamiętania?
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
Lecz ja, Panie! do ciebie wołam, a z poranku uprzedza cię modlitwa moja.
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
Przeczże, o Panie! odrzucasz duszę moję, a zakrywasz oblicze twoje przedemną?
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
Jamci utrapiony, i prawie już umierający od gwałtu; ponoszę strachy twoje, i trwożę sobą.
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
Powstał przeciwko mnie srogi gniew twój, a strachy twoje wytraciły mię.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Ogarniają mię jako woda przez cały dzień; otaczają mię gromadno. Oddaliłeś odemnie przyjaciela i towarzysza, a znajomym moim jestem jako w ciemności.