I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Na, ko nga wehenga o nga tama a Arona koia enei. Ko nga tama a Arona, ko Natapa, ko Apihu, ko Ereatara, ko Itamara.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
I mate ia a Natapa raua ko Apihu ki te aroaro o to raua papa; kahore hoki a raua tama: a na Ereatara raua ko Itamara i mahi nga mahi a te tohunga.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
Na ka wehea ratou e Rawiri ratou ko Haroko o nga tama a Ereatara, ko Ahimereke o nga tama a Itamara, he mea whakarite ki nga tikanga ma ratou mo a ratou mahi.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Na ka kitea he tokomaha rawa nga tino tangata o nga tama a Ereatara i o nga tama a Itamara; a ko to ratou wehenga tenei; o nga tama a Ereatara kotahi tekau ma ono nga tino tangata o nga whare o o ratou matua; o nga tama a Itamara, o nga whare o o ratou matua, tokowaru.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Ko to ratou wehenga hoki he mea rota, ko enei hui tahi ki era; a tera nga rangatira o te wahi tapu, me nga rangatira o te whare o te Atua no nga tama a Ereatara, no nga tama ano hoki a Itamara.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
He mea tuhituhi ratou na Hemaia karaipi, tama a Netaneere, o nga Riwaiti, ki te aroaro o te kingi, o nga rangatira, o Haroko tohunga raua ko Ahimereke tama a Apiatara, ki te aroaro ano o nga upoko o nga whare o nga matua o nga tohunga, o nga Riwa iti: kotahi whare matua i riro mo Ereatara, kotahi i riro mo Itamara.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Na, ko te putanga o te rota tuatahi, no Tehoiaripi; ko te tuarua no Iraia,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
Ko te tuatoru no Harimi, ko te tuawha no Heorimi,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
Ko te tuarima no Marakia, ko te tuaono no Miiamini,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
Ko te tuawhitu no Hakoto, ko te tuawaru no Apia,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
Ko te tuaiwa no Hehua, ko te tekau no Hekania,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
Ko te tekau ma tahi no Eriahipi, ko te tekau ma rua no Iakimi,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Ko te tekau ma toru no Hupa, ko te tekau ma wha o Iehepeapa,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
Ko te tekau ma rima no Pirika, ko te tekau ma ono no Imere,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
Ko te tekau ma whitu no Hetiri, ko te tekau ma waru no Apahehe,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
Ko te tekau ma iwa no Petahia, ko te rua tekau no Ehekiere,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
Ko te rua tekau ma tahi no Iakini, ko te rua tekau ma rua no Kamuru,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
Ko te rua taku ma toru no Teraia, ko te rua tekau ma wha no Maatia.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Ko nga tikanga enei mo ratou, mo a ratou mahi, mo te tomo ki te whare o Ihowa, i runga i te ritenga mo ratou, i whakaritea e to ratou papa, e Arona, ko ta Ihowa, ko ta te Atua o Iharaira i whakahau ai ki a ia.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Na ko era atu o nga tama a Riwai: o nga tama a Amarama; ko Hupaere: o nga tama a Hupaere; ko Iehereia.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Na ko a Rehapia: o nga tama a Rehapia; ko te tuatahi ko Ihiia.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
O nga Itihari; ko Heromoto: o nga tama a Heromoto; ko Iahata.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
Na, ko nga tama a Heperona; ko Teria te tuatahi, ko Amaria te tuarua, ko Tahatiere te tuatoru, ko Tekameama te tuawha.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
O nga tama a Utiere; ko Mika: o nga tama a Mika; ko Hamiri.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Ko te teina o Mika; ko Ihiia: o nga tama a Ihiia; ko Hakaraia.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Ko nga tama a Merari; ko Mahari, ko Muhi: ko nga tama a Taatia; ko Peno.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Ko nga tama a Merari, ara a Taatia; ko Peno, ko Hohama, ko Takuru, ko Ipiri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Na Mahari, ko Ereatara; a kahore a tenei tama.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Na ko a Kihi: ko te tama a Kihi, ko Ierameere.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Ko nga tama ano a Muhi; ko Mahari, ko Erere, ko Terimoto. Ko nga tama enei a nga Riwaiti, no nga whare o o ratou matua.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
I maka rota ano enei i pera me o ratou tuakana, me nga tama a Arona, i te aroaro o Kingi Rawiri, o Haroko ano raua ko Ahimereke, o nga upoko ano o nga whare o nga matua o nga tohunga, o nga Riwaiti, ara o nga tino matua i te ritenga o o ratou te ina.