I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
Na Rawiri hoki, ratou ko nga rangatira ope, i wehe mo te mahi etahi o nga tama a Ahapa, a Hemana, a Ierutunu, hei poropiti i runga i te hapa, i te hatere, i te himipora. Na, ko te tokomaha o nga kaimahi, me ta ratou mahi koia tenei:
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
No nga tama a Ahapa, ko Takuru, ko Hohepa, ko Netania, ko Atarera; ko te kaiwhakamahi mo nga tama a Ahapa, ko Ahapa; rite tahi ki ta te kingi tikanga tana poropiti.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
Ko a Ierutunu: ko nga tama a Ierutunu; ko Keraria, ko Teri, ko Ihaia, ko Hahapia, ko Matitia, tokoono: ko to ratou papa ko Ierutunu to ratou kaiwhakamahi. I poropiti ia i runga i te hapa, i whakawhetai, i whakamoemiti ki a Ihowa.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Ko a Hemana: ko nga tama a Hemana; ko Pukia, ko Matania, ko Utiere, ko Hepuere, ko Terimoto, ko Hanania, ko Hanani, ko Eriata, ko Kirarati, ko Romamatietere, ko Iohopekaha, ko Maroti, ko Hotiri, ko Mahatioto.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Ko enei katoa he tama na Hemana matakite a te kingi, mo nga mea a te Atua, hei hapai i te haona. Na homai ana e te Atua ki a Hemana kotahi tekau ma wha nga tama, tokotoru nga tamahine.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Ko enei katoa he mea whakamahi na to ratou papa ki te waiata i te whare o Ihowa i runga i nga himipora, i te hatere, i te hapa, hei mahi ki te whare o te Atua, hei pera ano me ta te kingi i ki ai ki a Ahapa, ki a Ierutunu, ki a Hemana.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
Na, ko te tokomaha o ratou, o o ratou teina, i whakaakona ki nga waiata a Ihowa, ko te hunga mohio katoa, e rua rau e waru tekau ma waru.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
I maka rota ano ratou mo ta ratou e tiaki ai, te iti, te rahi, te kaiwhakaako raua ko te akonga.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
Na ko te putanga o te rota tuatahi no Ahapa, ki a Hohepa: o te tuarua no Keraria; tekau ma rua ratou ko ona teina, ko ana tama.
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tuatoru no Takuru: tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tuawha no Itiri; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tuarima no Netania; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tuaono no Pukia; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tuawhitu no Teharera; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tuawaru no Ihaia; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tuaiwa no Matania; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau no Himei; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma tahi no Atareere; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma rua no Hahapia; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma toru no Hupaere; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma wha no Matitia; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma rima no Teremoto; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma ono no Hanania; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma whitu no Iohopekaha; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma waru no Hanani; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te tekau ma iwa no Maroti; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te rua tekau no Eriata; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te rua tekau ma tahi no Hotiri; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te rua tekau ma rua no Kirarati; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
O te rua tekau ma toru no Mahatioto; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
O te rua tekau ma wha no Romamatietere; tekau ma rua ratou ko ana tama, ko ona teina.