Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
Chante sa a se yon sòm pitit Kore yo. Pou chèf sanba yo. Fè yo chante ansanm tankou timoun lekòl. Se chante Eman, moun lavil Ezra.
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
Seyè, Bondye, se ou menm ki delivrans mwen! Lajounen kou lannwit m'ap rele nan pye ou!
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
Se pou lapriyè m' rive nan zòrèy ou. Koute byen sa m'ap mande ou.
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
Anpil malè tonbe sou mwen, mwen pa kapab ankò. Mwen prèt pou mouri.
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
Mwen tankou moun ki sou dènye souf li, tankou moun ki pa gen fòs ankò.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
Mwen tonbe atè tankou yon moun mouri, tankou yon moun yo touye ki kouche nan simityè. Wi, tankou yon moun ou bliye nèt, tankou yon moun ou pa ka fè anyen ankò pou li.
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
Ou voye m' jete nan yon gwo twou byen fon, kote ki fè nwa anpil, nan yon twou san fon.
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Mwen santi ou ankòlè anpil sou mwen. Se kraze w'ap kraze m' anba men ou.
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
Ou fè tout zanmi m' yo lage m'. Yo yonn pa ka santi m' bò kote yo! Mwen fèmen yon kote mwen pa ka soti.
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
Je m' ap boule m' tèlman m'ap soufri. Seyè, se chak jou m'ap rele ou, m'ap louvri de bra m' ba ou!
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
Eske se pou moun mouri ou fè mirak? Eske mò ka leve pou fè lwanj ou?
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
Eske moun ki anba tè ka fè konnen jan ou renmen nou? Eske moun ki nan twou san fon an ka fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Eske moun ki nan fènwa a ka wè mèvèy ou yo? Eske moun ki nan peyi kote yo bliye tout bagay la ka wè jan ou bon!
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
Seyè, m'ap rele ou vin ede mwen. Se chak maten m'ap lapriyè nan pye ou.
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
Seyè, poukisa ou voye m' jete lwen ou konsa? Poukisa ou kache figi ou pou mwen?
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
Depi mwen jenn gason se soufri m'ap soufri, m'ap pase ra lanmò. Ou sitèlman pini mwen, mwen pa konn sa pou m' fè ankò.
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
Nan kòlè ou, ou fè m' pase kont tray mwen. Se fini ou fini avè m' tèlman ou pini m'.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Tout lajounen ou sènen m' tankou dlo inondasyon, ou fèmen m' toupatou. Ou te fè tout kanmarad mwen yo ak zanmi m' yo vire do ban mwen. Moun mwen te konn rakonte ti koze m' yo disparèt.