Job 8

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Kaj ekparolis Bildad, la Ŝuĥano, kaj diris:
How long wilt thou speak these things? and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind?
Kiel longe vi tiel parolos, Kaj la vortoj de via buŝo estos kiel forta vento?
Doth God pervert judgment? or doth the Almighty pervert justice?
Ĉu Dio falsas la juĝon? Ĉu la Plejpotenculo falsas la justecon?
If thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression;
Se viaj filoj pekis kontraŭ Li, Li forpuŝis ilin pro ilia malbonago.
If thou wouldest seek unto God betimes, and make thy supplication to the Almighty;
Se vi serĉas Dion Kaj petegas la Plejpotenculon,
If thou wert pure and upright; surely now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous.
Se vi estas pura kaj pia, Li maldormos super vi, Kaj restarigos la bonstaton en via virta loĝejo.
Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase.
Kaj se via komenco estis malgranda, Via estonteco forte kreskos.
For enquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers:
Ĉar demandu la antaŭajn generaciojn, Kaj primeditu tion, kion esploris iliaj patroj;
(For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow:)
Ĉar ni estas de hieraŭ, kaj ni nenion scias; Nia vivo sur la tero estas nur ombro.
Shall not they teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart?
Ili instruos vin, diros al vi, Kaj el sia koro elirigos vortojn.
Can the rush grow up without mire? can the flag grow without water?
Ĉu povas kreski kano sen malsekeco? Ĉu kreskas junko sen akvo?
Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it withereth before any other herb.
En tia okazo ĝi velksekiĝas pli frue ol ĉiu herbo, Kiam ĝi estas ankoraŭ en sia freŝeco, Kiam ĝi ankoraŭ ne estas detranĉita.
So are the paths of all that forget God; and the hypocrite's hope shall perish:
Tiaj estas la vojoj de ĉiuj, kiuj forgesas Dion; Kaj pereas la espero de hipokritulo,
Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web.
Kies fido dehakiĝas, Kaj kies espero estas araneaĵo.
He shall lean upon his house, but it shall not stand: he shall hold it fast, but it shall not endure.
Li apogas sin al sia domo, sed ne restos staranta; Li ekkaptos ĝin, sed ne povos sin teni.
He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden.
Li estis verda antaŭ la suno, Kaj super lia ĝardeno etendiĝas liaj branĉoj;
His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones.
Amase plektiĝas liaj radikoj, Inter ŝtonoj ili tenas sin forte;
If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, I have not seen thee.
Sed kiam oni elŝiras lin el lia loko, Ĝi malkonfesas lin: Mi vin ne vidis.
Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others grow.
Tia estas la ĝojo de lia vivo; Kaj el la tero kreskas aliaj.
Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers:
Vidu, Dio ne forpuŝas virtulon Kaj ne subtenas la manon de malpiuloj.
Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing.
Li plenigos ankoraŭ vian buŝon per rido Kaj viajn lipojn per ĝojkrioj.
They that hate thee shall be clothed with shame; and the dwelling place of the wicked shall come to nought.
Viaj malamantoj kovriĝos per honto; Sed la tendo de malpiuloj malaperos.