I Kings 4

So king Solomon was king over all Israel.
erat autem rex Salomon regnans super omnem Israhel
And these were the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest,
et hii principes quos habebat Azarias filius Sadoc sacerdos
Elihoreph and Ahiah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder.
Helioreph et Ahia filii Sesa scribae Iosaphat filius Ahilud a commentariis
And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and Abiathar were the priests:
Banaias filius Ioiadae super exercitum Sadoc autem et Abiathar sacerdotes
And Azariah the son of Nathan was over the officers: and Zabud the son of Nathan was principal officer, and the king's friend:
Azarias filius Nathan super eos qui adsistebant regi Zabud filius Nathan sacerdos amicus regis
And Ahishar was over the household: and Adoniram the son of Abda was over the tribute.
et Ahisar praepositus domus et Adoniram filius Abda super tributa
And Solomon had twelve officers over all Israel, which provided victuals for the king and his household: each man his month in a year made provision.
habebat autem Salomon duodecim praefectos super omnem Israhel qui praebebant annonam regi et domui eius per singulos enim menses in anno singuli necessaria ministrabant
And these are their names: The son of Hur, in mount Ephraim:
et haec nomina eorum Benhur in monte Ephraim
The son of Dekar, in Makaz, and in Shaalbim, and Beth–shemesh, and Elon–beth–hanan:
Bendecar in Macces et in Salebbim et in Bethsemes et Helon Bethanan
The son of Hesed, in Aruboth; to him pertained Sochoh, and all the land of Hepher:
Benesed in Araboth ipsius erat Soccho et omnis terra Epher
The son of Abinadab, in all the region of Dor; which had Taphath the daughter of Solomon to wife:
Benabinadab cuius omnis Nepthad Dor Tapheth filiam Salomonis habebat uxorem
Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and all Beth–shean, which is by Zartanah beneath Jezreel, from Beth–shean to Abel–meholah, even unto the place that is beyond Jokneam:
Bana filius Ahilud regebat Thanac et Mageddo et universam Bethsan quae est iuxta Sarthana subter Hiezrahel a Bethsan usque Abelmeula e regione Iecmaan
The son of Geber, in Ramoth–gilead; to him pertained the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; to him also pertained the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brasen bars:
Bengaber in Ramoth Galaad habebat Avothiair filii Manasse in Galaad ipse praeerat in omni regione Argob quae est in Basan sexaginta civitatibus magnis atque muratis quae habebant seras aereas
Ahinadab the son of Iddo had Mahanaim:
Ahinadab filius Addo praeerat in Manaim
Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife:
Ahimaas in Nepthali sed et ipse habebat Basmath filiam Salomonis in coniugio
Baanah the son of Hushai was in Asher and in Aloth:
Baana filius Usi in Aser et in Balod
Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar:
Iosaphat filius Pharue in Isachar
Shimei the son of Elah, in Benjamin:
Semei filius Hela in Beniamin
Geber the son of Uri was in the country of Gilead, in the country of Sihon king of the Amorites, and of Og king of Bashan; and he was the only officer which was in the land.
Gaber filius Uri in terra Galaad in terra Seon regis Amorrei et Og regis Basan super omnia quae erant in illa terra
Judah and Israel were many, as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking, and making merry.
Iuda et Israhel innumerabiles sicut harena maris in multitudine comedentes et bibentes atque laetantes
And Solomon reigned over all kingdoms from the river unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt: they brought presents, and served Solomon all the days of his life.
Salomon autem erat in dicione sua habens omnia regna sicut a flumine terrae Philisthim usque ad terminum Aegypti offerentium sibi munera et servientium ei cunctis diebus vitae eius
And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal,
erat autem cibus Salomonis per dies singulos triginta chori similae et sexaginta chori farinae
Ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and an hundred sheep, beside harts, and roebucks, and fallowdeer, and fatted fowl.
decem boves pingues et viginti boves pascuales et centum arietes excepta venatione cervorum caprearum atque bubalorum et avium altilium
For he had dominion over all the region on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side the river: and he had peace on all sides round about him.
ipse enim obtinebat omnem regionem quae erat trans flumen quasi a Thapsa usque Gazam et cunctos reges illarum regionum et habebat pacem ex omni parte in circuitu
And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beer–sheba, all the days of Solomon.
habitabatque Iudas et Israhel absque timore ullo unusquisque sub vite sua et sub ficu sua a Dan usque Bersabee cunctis diebus Salomonis
And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.
et habebat Salomon quadraginta milia praesepia equorum currulium et duodecim milia equestrium
And those officers provided victual for king Solomon, and for all that came unto king Solomon's table, every man in his month: they lacked nothing.
nutriebantque eos supradicti regis praefecti sed et necessaria mensae regis Salomonis cum ingenti cura praebebant in tempore suo
Barley also and straw for the horses and dromedaries brought they unto the place where the officers were, every man according to his charge.
hordeum quoque et paleas equorum et iumentorum deferebant in locum ubi erat rex iuxta constitutum sibi
And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea shore.
dedit quoque Deus sapientiam Salomoni et prudentiam multam nimis et latitudinem cordis quasi harenam quae est in litore maris
And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt.
et praecedebat sapientia Salomonis sapientiam omnium Orientalium et Aegyptiorum
For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol: and his fame was in all nations round about.
et erat sapientior cunctis hominibus sapientior Aethan Ezraita et Heman et Chalcal et Dorda filiis Maol et erat nominatus in universis gentibus per circuitum
And he spake three thousand proverbs: and his songs were a thousand and five.
locutus est quoque Salomon tria milia parabolas et fuerunt carmina eius quinque et mille
And he spake of trees, from the cedar tree that is in Lebanon even unto the hyssop that springeth out of the wall: he spake also of beasts, and of fowl, and of creeping things, and of fishes.
et disputavit super lignis a cedro quae est in Libano usque ad hysopum quae egreditur de pariete et disseruit de iumentis et volucribus et reptilibus et piscibus
And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom.
et veniebant de cunctis populis ad audiendam sapientiam Salomonis et ab universis regibus terrae qui audiebant sapientiam eius