Matthew 18

At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?
Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи: Хто найбільший у Царстві Небеснім?
And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,
Він же дитину покликав, і поставив її серед них,
And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.
та й сказав: Поправді кажу вам: коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне!
Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.
Отже, хто впокориться, як дитина оця, той найбільший у Царстві Небеснім.
And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.
І хто прийме таку дитину одну в Моє Ймення, той приймає Мене.
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.
Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити, і його потопити в морській глибині...
Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!
Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти; надто горе людині, що від неї приходить спокуса!
Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.
Коли тільки рука твоя, чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе: краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в огонь вічний.
And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.
І коли твоє око тебе спокушає його вибери й кинь від себе: краще тобі однооким ввійти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до геєнни огненної.
Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.
Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих; кажу бо Я вам, що їхні Анголи повсякчасно бачать у небі обличчя Мого Отця, що на небі.
For the Son of man is come to save that which was lost.
Син бо Людський прийшов, щоб спасти загинуле.
How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?
Як вам здається: коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'ятдесятьох і дев'ятьох у горах, і не піде шукати заблудлої?
And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.
І коли пощастить відшукати її, поправді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох незаблудлих.
Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.
Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих.
Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим; як тебе він послухає, ти придбав свого брата.
But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.
А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків.
And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.
А коли не послухає їх, скажи Церкві; коли ж не послухає й Церкви, хай буде тобі, як поганин і митник!
Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.
Поправді кажу вам: Що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі.
Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
Ще поправді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого Отця, що на небі!
For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
Бо де двоє чи троє в Ім'я Моє зібрані, там Я серед них.
Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?
Петро приступив тоді та запитався Його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи раз?
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.
Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи!
Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants.
Тим то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами.
And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.
Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів.
But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.
А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити.
The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.
Тоді раб той упав до ніг, і вклонявся йому та благав: Потерпи мені, я віддам тобі все!
Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt.
І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг.
But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.
А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І, схопивши його, він душив та казав: Віддай, що ти винен!
And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.
А товариш його впав у ноги йому, і благав його, кажучи: Потерпи мені, і я віддам тобі!
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне.
So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.
Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли й розповіли своєму панові все, що було.
Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:
Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: Рабе лукавий, я простив був тобі ввесь той борг, бо просив ти мене.
Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?
Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?
And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.
І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу.
So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.
Так само й Отець Мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів.