Matthew 19

And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;
І сталось, як Ісус закінчив ці слова, то Він вирушив із Галілеї, і прибув до країни Юдейської, на той бік Йордану.
And great multitudes followed him; and he healed them there.
А за Ним ішла безліч народу, і Він уздоровив їх тут.
The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
І підійшли фарисеї до Нього, і, випробовуючи, запитали Його: Чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої?
And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,
А Він відповів і сказав: Чи ви не читали, що Той, Хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою?
And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?
І сказав: Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом,
Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує!
They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?
Вони кажуть Йому: А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового, та й відпускати?
He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
Він говорить до них: То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших, спочатку ж так не було.
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
А Я вам кажу: Хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу, і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб.
His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.
Учні говорять Йому: Коли справа така чоловіка із дружиною, то не добре одружуватись.
But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
А Він їм відказав: Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано.
For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.
Бо бувають скопці, що з утроби ще матерньої народилися так; є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить.
Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.
Тоді привели Йому діток, щоб поклав на них руки, і за них помолився, учні ж їм докоряли.
But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.
Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо Царство Небесне належить таким.
And he laid his hands on them, and departed thence.
І Він руки на них поклав, та й пішов звідтіля.
And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?
І підійшов ось один, і до Нього сказав: Учителю Добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?
And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.
Він же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога Самого. Коли ж хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді.
He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,
Той питає Його: Які саме? А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво.
Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Шануй батька та матір, і: Люби свого ближнього, як самого себе.
The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?
Говорить до Нього юнак: Це я виконав все. Чого ще бракує мені?
Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.
Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за Мною.
But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.
Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав.
Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.
Ісус же сказав Своїм учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне.
And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Іще вам кажу: Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти!
When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?
Як учні ж Його це зачули, здивувалися дуже й сказали: Хто ж тоді може спастися?
But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.
А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливе це людям, та можливе все Богові.
Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?
Тоді відізвався Петро та до Нього сказав: От усе ми покинули, та й пішли за Тобою слідом; що ж нам буде за це?
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам, що коли, при відновленні світу, Син Людський засяде на престолі слави Своєї, тоді сядете й ви, що за Мною пішли, на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих.
And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.
І кожен, хто за Ймення Моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатокротно одержить і успадкує вічне життя.
But many that are first shall be last; and the last shall be first.
І багато-хто з перших останніми стануть, а останні першими.