Luke 17

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
І сказав Він до учнів Своїх: Неможливо, щоб спокуси не мали прийти; але горе тому, через кого приходять вони!
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих!
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
Уважайте на себе! Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому.
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
І хоча б сім раз денно він провинивсь проти тебе, і сім раз звернувся до тебе, говорячи: Каюся, вибач йому!
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
І сказали апостоли Господу: Додай Ти нам віри!
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
А Господь відказав: Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шовковиці цій: Вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас!
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
Хто ж із вас, мавши раба, що оре чи пасе, скаже йому, як він вернеться з поля: Негайно йди та сідай до столу?
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
Але чи ж не скаже йому: Приготуй що вечеряти, і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти та пити?
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав?
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть: Ми нікчемні раби, бо зробили лиш те, що повинні зробити були!
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
І сталось, коли Він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю.
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
І, коли входив до одного села, перестріли Його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека.
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, Наставнику, змилуйсь над нами!
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
І, побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священикам! І сталось, коли вони йшли, то очистились...
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога.
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
І припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку Йому. А то самарянин був...
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
Ісус же промовив у відповідь: Чи не десять очистилось, а дев'ять же де?
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця?
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
І сказав Він йому: Підведися й іди: твоя віра спасла тебе!
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
А як фарисеї спитали Його, коли Царство Божеє прийде, то Він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно,
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
і не скажуть: Ось тут, або: Там. Бо Божеє Царство всередині вас!
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
І сказав Він до учнів: Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського, та не побачите...
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
І скажуть до вас: Ось тут, чи: Ось там, не йдіть, і за ним не біжіть!
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде Свого дня й Син Людський.
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
А перше належить багато страждати Йому, і відцурається рід цей від Нього...
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
І, як було за днів Ноєвих, то буде так само й за днів Сина Людського:
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу; прийшов же потоп, і всіх вигубив.
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
Так само, як було за днів Лотових: їли, пили, купували, продавали, садили, будували;
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув, і всіх погубив.
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
Так буде й того дня, як Син Людський з'явиться!
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається,
Remember Lot's wife.
пам'ятайте про Лотову дружину!
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її.
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
Кажу вам: удвох будуть ночі тієї на одному ліжкові: один візьметься, а другий полишиться.
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
Дві молотимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться.
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться!
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
І казали вони Йому в відповідь: Де, Господи? А Він відказав їм: Де труп, там зберуться й орли...