Leviticus 18

And the LORD spake unto Moses, saying,
І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.
Промовляй до Ізраїлевих синів, і скажеш їм: Я Господь, Бог ваш!
After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.
За чином єгипетського краю, що сиділи ви в нім, не робіть, і за чином Краю ханаанського, що Я впроваджую вас туди, не зробите, і звичаями їхніми не підете.
Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.
Ви виконуватимете устави Мої, і будете додержувати постанови Мої, щоб ними ходити. Я Господь, Бог ваш!
Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.
І будете додержувати постанов Моїх та уставів Моїх, що людина їх виконує й ними живе. Я Господь!
None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.
Жоден чоловік не наблизиться до жодної однокровної своєї, щоб відкрити наготу. Я Господь!
The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.
Наготи батька свого й наготи матері своєї не відкриєш, вона мати твоя, не відкриєш наготи її!
The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's nakedness.
Наготи жінки батька твого не відкриєш, вона нагота батька твого!
The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.
Наготи сестри своєї, дочки батька свого або дочки матері своєї, що народилися в домі або народилися назовні, не відкриєш їхньої наготи!
The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.
Наготу дочки сина свого або дочки дочки своєї, не відкриєш наготи їхньої, бо вони нагота твоя!
The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.
Наготи дочки жінки батька свого, народженої від батька твого, вона сестра твоя, не відкриєш наготи її!
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
Наготи сестри батька свого не відкриєш, вона однокровна батька твого!
Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.
Наготи сестри матері своєї не відкриєш, бо вона однокровна матері твоєї.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.
Наготи брата батька свого не відкриєш, до жінки його не наблизишся, вона тітка твоя!
Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.
Наготи невістки своєї не відкриєш, вона жінка сина твого, не відкриєш наготи її!
Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness.
Наготи жінки брата свого не відкриєш, вона нагота брата твого!
Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.
Наготи жінки й дочки її не відкриєш; дочки сина її й дочки дочки її не візьмеш, щоб відкрити її наготу, вони однокровні її, це кровозмішання!
Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.
І жінки з сестрою її не візьмеш на суперництво, щоб відкрити наготу її при ній за життя її.
Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.
А до жінки в час відділення нечистости її не наблизишся, щоб відкрити наготу її.
Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her.
А з жінкою свого ближнього не будеш лежати на насіння, щоб нею не стати нечистим.
And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
А з насіння свого не даси на жертву Молохові, і не зневажиш Імени Бога свого. Я Господь!
Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.
А з чоловіком не будеш лежати як з жінкою, гидота воно!
Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
І з жодною худобиною не зляжешся, щоб не стати нею нечистим. І жінка не стане перед худобиною на злягання, це паскудство!
Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:
Не занечищуйтеся тим усім, бо всім тим занечищені ті люди, яких Я виганяю перед вами.
And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.
І стала нечиста та земля, і Я полічив на ній її гріх, і та земля виригнула мешканців своїх!
Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:
І ви будете додержувати постанов Моїх та уставів Моїх, і не зробите жодної зо всіх тих гидот, як і тубілець чи приходько, що мешкає серед вас.
(For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)
Бо всі ті гидоти робили люди тієї землі, які перед вами, і стала нечиста та земля.
That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.
І щоб та земля не виригнула вас через ваше занечищення її, як вона виригнула народ, який перед вами.
For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.
Бо кожен, хто зробить одну зо всіх тих гидот, то душі, що роблять, будуть винищені з-посеред їхнього народу.
Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.
І ви будете додержувати наказів Моїх, щоб не чинити чого з тих гидотних постанов, що роблені перед вами, і не споганитеся ними. Я Господь, Бог ваш!