John 3

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
Він до Нього прийшов уночі, та й промовив Йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог із ним не буде.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства.
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
Никодим Йому каже: Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Ісус відповів: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам необхідно родитись згори.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений.
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Відповів Никодим і до Нього сказав: Як це статися може?
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш?
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
Поправді, поправді кажу Я тобі: Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте.
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
Коли Я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли Я говоритиму вам про небесне?
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
І не сходив на небо ніхто, тільки Той, Хто з неба зійшов, Людський Син, що на небі.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й Син Людський,
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в Ім'я Однородженого Сина Божого.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки!
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони.
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
По цьому прийшов Ісус та учні Його до країни Юдейської, і з ними Він там проживав та христив.
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
А Іван теж христив в Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води; і приходили люди й христились,
For John was not yet cast into prison.
бо Іван до в'язниці не був ще посаджений.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
І зчинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
І прийшли до Івана вони та й сказали йому: Учителю, Той, Хто був із тобою по той бік Йордану, про Якого ти свідчив, ото христить і Він, і до Нього всі йдуть.
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
Іван відповів і сказав: Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
Ви самі мені свідчите, що я говорив: я не Христос, але посланий я перед Ним.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась!
He must increase, but I must decrease.
Він має рости, я ж маліти.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
Хто зверху приходить, Той над усіма. Хто походить із землі, то той земний, і говорить поземному. Хто приходить із неба, Той над усіма,
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
і що бачив і чув, те Він свідчить, та свідоцтва Його не приймає ніхто.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
Бо Кого Бог послав, Той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
Отець любить Сина, і дав усе в Його руку.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить а гнів Божий на нім перебуває.