Leviticus 18

And the LORD spake unto Moses, saying,
Och HERREN talade till Mose och sade:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.
Tala till Israels barn och säg till dem: Jag är HERREN, eder Gud.
After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.
I skolen icke göra såsom man gör i Egyptens land, där I haven bott. Ej heller skolen I göra såsom man gör i Kanaans land, dit jag vill föra eder; I skolen icke vandra efter deras stadgar.
Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.
Efter mina rätter skolen I göra och mina stadgar skolen I hålla, och skolen vandra efter dem. Jag är HERREN, eder Gud.
Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.
Ja, I skolen hålla mina stadgar och rätter, ty den människa som gör efter dem skall leva genom dem. Jag är HERREN.
None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.
Ingen bland eder skall komma vid någon kvinna som år hans nära blodsförvant och blotta hennes blygd. Jag är HERREN.
The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.
Du skall icke blotta din faders blygd genom att blotta din moders blygd; hon är din moder, du skall icke blotta hennes blygd.
The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's nakedness.
Du skall icke blotta någon annan kvinnas blygd, som är din faders hustru, ty det är din faders blygd.
The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.
Du skall icke blotta din systers blygd, evad hon är din faders dotter eller din moders dotter, evad hon är född hemma eller född ute.
The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.
Du skall icke blotta din sondotters eller din dotterdotters blygd, ty det är din egen blygd.
The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.
Du skall icke blotta din faders hustrus dotters blygd, ty hon är av din faders släkt, hon är din syster.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
Du skall icke blotta din faders systers blygd; hon är din faders nära blodsförvant.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.
Du skall icke blotta din moders systers blygd, ty hon är din moders nära blodsförvant.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.
Du skall icke blotta din faders broders blygd: vid hans hustru skall du icke komma; hon är din faders syster.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.
Du skall icke blotta din svärdotters blygd; hon är din sons hustru, hennes blygd skall du icke blotta.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness.
Du skall icke blotta din broders hustrus blygd, ty det är din broders blygd.
Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.
Du skall icke blotta en kvinnas blygd och tillika hennes dotters; du skall icke heller taga till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta dennas blygd, de äro ju nära blodsförvanter; sådant vore en skändlighet.
Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.
Och du skall icke till hustru taga en kvinna jämte hennes syster, så att du uppväcker fiendskap mellan dem, i det att du blottar den enas blygd och tillika den andras, medan den förra lever.
Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.
Du skall icke komma vid en kvinna och blotta hennes blygd, när hon är oren under sin månadsrening.
Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her.
Med din nästas hustru skall du icke beblanda dig, så att du genom henne bliver oren.
And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
Du skall icke giva någon av dina avkomlingar till offer åt Molok; du skall icke ohelga din Guds namn. Jag är HERREN.
Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.
Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.
Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
Du skall icke beblanda där med något djur, så att du genom detta bliver oren. Och ingen kvinna skall hava att skaffa med något djur, så att hon beblandar sig därmed; det är en vederstygglighet.
Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:
I skolen icke orena eder med något av allt detta, ty med allt sådant hava de hedningar orenat sig, som jag fördriver för eder.
And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.
Därigenom har landet blivit orenat, och jag har på det hemsökt dess missgärning, så att landet har utspytt sina inbyggare.
Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:
Så hållen då I mina stadgar och rätter, och ingen av eder, evad han är inföding eller en främling som bor ibland eder, må göra någon av alla dessa styggelser.
(For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)
Ty alla dessa styggelser hava landets inbyggare, som hava varit där före eder, bedrivit, så att landet har blivit orenat.
That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.
Gören intet sådant, på det att landet icke må utspy eder, om I så orenen det, likasom det utspyr det folk som har bott där före eder.
For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.
Ty var och en som gör någon av alla dessa styggelser skall utrotas ur sitt folk, ja, var och en som gör sådant.
Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.
Iakttagen därför vad jag har bjudit eder iakttaga, så att I icke gören efter någon av de styggeliga stadgar som man har följt före eder, och så orenen eder genom dem. Jag är HERREN, eder Gud.