Job 23

Then Job answered and said,
Iov a luat cuvîntul şi a zis:
Even to day is my complaint bitter: my stroke is heavier than my groaning.
,,Şi acum plîngerea mea este tot o răzvrătire. Dar suferinţa îmi înăduşe suspinurile.
Oh that I knew where I might find him! that I might come even to his seat!
Oh! dacă aş şti unde să -L găsesc, dacă aş putea să ajung pînă la scaunul Lui de domnie,
I would order my cause before him, and fill my mouth with arguments.
mi-aş apăra pricina înaintea Lui, mi-aş umplea gura cu dovezi.
I would know the words which he would answer me, and understand what he would say unto me.
Aş şti ce poate să răspundă, aş vedea ce are să-mi spună.
Will he plead against me with his great power? No; but he would put strength in me.
Şi-ar întrebuinţa El toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu; ci m'ar asculta negreşit.
There the righteous might dispute with him; so should I be delivered for ever from my judge.
Doar un om fără prihană ar vorbi cu El, şi aş fi iertat pentru totdeauna de Judecătorul meu.
Behold, I go forward, but he is not there; and backward, but I cannot perceive him:
Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu -L găsesc:
On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him: he hideth himself on the right hand, that I cannot see him:
dacă are treabă la miazănoapte, nu -L pot vedea; dacă se ascunde la miazăzi, nu -L pot descoperi.
But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.
Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m'ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.
My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined.
Piciorul meu s'a ţinut de paşii Lui; am ţinut calea Lui, şi nu m'am abătut dela ea.
Neither have I gone back from the commandment of his lips; I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food.
N'am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.
But he is in one mind, and who can turn him? and what his soul desireth, even that he doeth.
Dar hotărîrea Lui este luată, cine i se va împotrivi? Ce -I doreşte sufletul, aceea face.
For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with him.
El Îşi va împlini dar planurile faţă de mine, şi va mai face şi multe altele.
Therefore am I troubled at his presence: when I consider, I am afraid of him.
De aceea tremur înaintea Lui, şi cînd mă gîndesc la lucrul acesta, mă tem de El.
For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me:
Dumnezeu mi -a tăiat inima, Cel Atotputernic m'a umplut de groază.
Because I was not cut off before the darkness, neither hath he covered the darkness from my face.
Căci nu întunerecul durerii mele mă nimiceşte, nici negura în care sînt înfăşurat.