Psalms 33

Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.
Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.
He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
Ő alkotta mindnyájok szivét, *és* jól tudja minden tettöket.
There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;
An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,
To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben *is* eltartsa őket.
Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!
Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.