Hebrews 7

For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
Sillä tämä Melkisedek oli Salemin kuningas, kaikkein korkeimman Jumalan pappi, joka Abrahamia vastaan meni, kuin hän palasi kuningasten taposta, ja siunasi häntä,
To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;
Jolle myös Abraham jakoi kymmenykset kaikista. Ensin hän tulkitaan vanhurskauden kuninkaaksi, vaan sen jälkeen Salemin kuninkaaksi, se on: rauhan kuningas,
Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.
Ilman isää, ilman äitiä, ilman sukua, ja ei hänellä ole päiväin alkua eikä elämän loppua; mutta hän on Jumalan Poikaan verrattu ja pysyy pappina ijankaikkisesti.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
Mutta katsokaat, kuinka suuri tämä on, jolle Abraham patriarkka saaliista kymmenykset antoi.
And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham:
Ja ne, jotka Levin pojista papin viran ottavat, niin heillä on käsky kymmenyksiä kansalta ottaa lain jälkeen, se on: heidän veljiltänsä, vaikka ne Abrahamin kupeista tulleet ovat.
But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises.
Mutta se, jonka sukua ei heidän seassansa lueta, otti Abrahamilta kymmenykset ja siunasi häntä, jolla lupaukset olivat.
And without all contradiction the less is blessed of the better.
Mutta ei yksikään sitä kiellä, että vähempi siunataan siltä, joka enempi on.
And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.
Ja tässä tosin kuolevaiset ihmiset kymmenyksiä ottavat; mutta siellä hän todistaa hänen elävän.
And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham.
Ja (että minun niin sanoman pitää,) Levin, joka tottui kymmenyksiä ottamaan, täytyi myös Abrahamissa kymmenyksiä antaa;
For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.
Sillä hän oli vielä isäinsä kupeissa, kuin Melkisedek häntä vastaan meni.
If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?
Sentähden, jos täydellisyys on Levin pappeuden kautta tapahtunut; (sillä sen alla on kansa lain saanut,) mitä sitte oli tarvetta sanoa, että toinen pappi oli Melkisedekin säädyn jälkeen tuleva, ja ei Aaronin säädyn jälkeen?
For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.
Sillä kussa pappeus muutetaan, siinä pitää myös laki muutettaman.
For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar.
Sillä se, josta näitä sanotaan, on toisesta suvusta, josta ei yksikään alttaria palvellut.
For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood.
Sillä se on julkinen, että meidän Herramme on Juudan sukukunnasta tullut, jolle sukukunnalle ei Moses ole mitään pappeudesta puhunut;
And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,
Ja se on vielä selkeämpi, jos Melkisedekin säädyn jälkeen toinen pappi tulee ylös,
Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.
Joka ei lihallisen käskyn lain jälkeen tehty ole, vaan loppumattoman elämän voiman jälkeen.
For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Sillä näin hän todistaa: sinä olet pappi ijankaikkisesti Melkisedekin säädyn jälkeen.
For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.
Sillä ensimäinen laki lakkaa, sen heikkouden ja kelvottomuuden tähden;
For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did; by the which we draw nigh unto God.
Sillä ei se laki taitanut täydelliseksi tehdä, vaan se oli sisällejohdatus parempaan toivoon, jonka kautta me Jumalaa lähenemme,
And inasmuch as not without an oath he was made priest:
(Ja niin paljoa enempi, ettei ilman valaa;
(For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)
Sillä ne olivat tosin ilman valaa papiksi tulleet, mutta tämä valalla, hänen kauttansa, joka hänelle sanoi: Herra on vannonut ja ei sitä kadu: sinä olet pappi Melkisedekin säädyn jälkeen ijankaikkisesti,)
By so much was Jesus made a surety of a better testament.
Ja näin paljoa paremman Testamentin toimittajaksi on Jesus tullut.
And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death:
Ja niitä tosin monta papiksi tuli, ettei kuolema sallinut heidän pysyä;
But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.
Mutta tällä, että hän pysyy ijankaikkisesti, on katoomatoin pappeus,
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
Josta hän myös taitaa ne ijankaikkisesti autuaiksi tehdä, jotka hänen kauttansa Jumalan tykö tulevat, ja elää aina ja rukoilee alati heidän edestänsä.
For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;
Sillä senkaltainen ylimmäinen Pappi meille sopii, pyhä, viatoin, saastatoin, syntisistä eroitettu ja korkeammaksi taivaita tullut,
Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself.
Jolla ei olisi joka päivä tarve, niinkuin muut ylimmäiset papit, ensin omain synteinsä edestä uhraamaan, sitte kansan syntein edestä; sillä sen hän on jo silloin tehnyt, kuin hän itsensä uhrasi.
For the law maketh men high priests which have infirmity; but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore.
Sillä laki asettaa ihmiset ylimmäiseksi papiksi, joilla heikkous on; mutta valan sana, joka lain jälkeen sanottiin, asettaa Pojan ijankaikkisesti täydelliseksi.