Psalms 33

Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.
Ĝoje kantu, ho piuloj, antaŭ la Eternulo; Al la justuloj konvenas glorado.
Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
Gloru la Eternulon per harpo, Per dekkorda psaltero ludu al Li.
Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
Kantu al Li novan kanton, Bone ludu al Li kun trumpetado.
For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
Ĉar ĝusta estas la vorto de la Eternulo, Kaj ĉiu Lia faro estas fidinda.
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
Li amas justecon kaj juĝon; La tero estas plena de la boneco de la Eternulo.
By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
Per la vorto de la Eternulo estiĝis la ĉielo; Kaj per la spiro de Lia buŝo estiĝis ĝia tuta ekzistantaro.
He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
Li kolektis kiel en tenujon la akvon de la maro, Li metis la abismojn en konservejojn.
Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
Timu la Eternulon la tuta tero; Tremu antaŭ Li ĉiuj loĝantoj de la mondo.
For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
Ĉar Li diris, kaj tio fariĝis; Li ordonis, kaj tio aperis.
The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
La Eternulo neniigas la interkonsenton de la popoloj, Li detruas la intencojn de la nacioj.
The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
La decido de la Eternulo restas eterne, La pensoj de Lia koro restas de generacio al generacio.
Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
Felica estas la popolo, kies Dio estas la Eternulo; La gento, kiun Li elektis al Si kiel heredon.
The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
El la ĉielo la Eternulo rigardas, Li vidas ĉiujn homidojn.
From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
De la trono, sur kiu Li sidas, Li rigardas ĉiujn, kiuj loĝas sur la tero,
He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
Li, kiu kreis la korojn de ili ĉiuj, Kiu rimarkas ĉiujn iliajn farojn.
There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
La reĝon ne helpos granda armeo, Fortulon ne savos granda forto.
An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
Vana estas la ĉevalo por helpo, Kaj per sia granda forto ĝi ne savos.
Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
Jen la okulo de la Eternulo estas sur tiuj, kiuj Lin timas, Kiuj esperas Lian favoron,
To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
Ke Li savu de morto ilian animon Kaj nutru ilin en tempo de malsato.
Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
Nia animo fidas la Eternulon; Li estas nia helpo kaj nia ŝildo.
For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
Ĉar pro Li ĝojas nia koro, Ĉar ni fidas Lian sanktan nomon.
Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
Via favoro, ho Eternulo, estu super ni, Kiel ni esperas al Vi.