Isaiah 32

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret,
And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig Klippes Skygge i tørstende Land.
And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
De seendes Øjne skal ej være blinde, de hørendes Ører skal lytte;
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
letsindiges Hjerte skal nemme Kundskab, stammendes Tunge tale flydende, rent.
The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
Dåren skal ikke mer kaldes ædel, højsindet ikke Skalken.
For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
Thi Dåren taler kun Dårskab, hans Hjerte udtænker Uret for at øve Niddingsværk og prædike Frafald fra HERREN, lade den sultne være tom og den tørstige mangle Vand.
The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
Skalkens Midler er onde, han oplægger lumske Råd for at ødelægge arme med Løgn, skønt Fattigmand godtgør sin Ret.
But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
Men den ædle har ædelt for og står fast i, hvad ædelt er.
Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
Op, hør min Røst, I sorgløse Kvinder, I trygge Døtre, lyt til min Tale!
Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
Om År og Dag skal I trygge skælve, thi med Vinhøst er det ude, der kommer ej Frugthøst.
Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Bæv, I sorgløse, skælv, I trygge, klæd jer af og blot jer, bind Sæk om Lænd;
They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
slå jer for Brystet og klag over yndige Marker, frugtbare Vinstokke,
Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
mit Folks med Tidseltorn dækkede Jord, ja, hvert Glædens Hus, den jublende By!
Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
Thi Paladset er øde, Bylarmen standset, Ofel med Tårnet en Grushob for evigt, Vildæslers Fryd, en Græsgang for Hjorde -
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
til Ånd fra det høje udgydes over os. Da bliver Ørkenen til Frugthave, Frugthaven regnes for Skov.
Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
Ret fæster Bo i Ørkenen, i Frugthaven dvæler Retfærd;
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.
And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
Da bor mit Folk i Fredens Hjem, i trygge Boliger, sorgfri Pauluner.
When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
Skoven styrter helt, Byen bøjes dybt.
Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
Salige I, som sår ved alle Vande, lader Okse og Æsel frit løbe om!