Isaiah 33

Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled; and dealest treacherously, and they dealt not treacherously with thee! when thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled; and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee.
Ve dig, du Hærværksmand, selv ikke hærget, du Ransmand, skånet for Ran! Når dit Hærværk er endt, skal du hærges, når din Ranen har Ende, skal der ranes fra dig!
O LORD, be gracious unto us; we have waited for thee: be thou their arm every morning, our salvation also in the time of trouble.
HERRE, vær os nådig, vi bier på dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund!
At the noise of the tumult the people fled; at the lifting up of thyself the nations were scattered.
For Bulderet må Folkeslag fly; når du rejser dig, splittes Folkene.
And your spoil shall be gathered like the gathering of the caterpiller: as the running to and fro of locusts shall he run upon them.
Som Græshopper bortriver, bortrives Bytte, man styrter derover som Græshoppesværme.
The LORD is exalted; for he dwelleth on high: he hath filled Zion with judgment and righteousness.
Ophøjet er HERREN, thi han bor i det høje, han fylder Zion med Ret og Retfærd.
And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation: the fear of the LORD is his treasure.
Trygge Tider skal du have, en Frelsesrigdom er Visdom og Indsigt, HERRENs Frygt er din Skat.
Behold, their valiant ones shall cry without: the ambassadors of peace shall weep bitterly.
Se, deres Helte skriger derude, Fredens Sendebud græder bittert;
The highways lie waste, the wayfaring man ceaseth: he hath broken the covenant, he hath despised the cities, he regardeth no man.
Vejene er øde, vejfarende borte. Han brød sin Pagt, agted Byer ringe, Mennesker regned han ikke.
The earth mourneth and languisheth: Lebanon is ashamed and hewn down: Sharon is like a wilderness; and Bashan and Carmel shake off their fruits.
Landet blegner og sygner, Libanon skæmmes og visner; Saron er som en Ørken, Basan og Karmel uden Løv.
Now will I rise, saith the LORD; now will I be exalted; now will I lift up myself.
Nu står jeg op, siger HERREN, nu vil jeg rejse mig, nu træde frem!
Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath, as fire, shall devour you.
I undfanger Strå og føder Halm, eders Ånde er Ild, der fortærer jer selv;
And the people shall be as the burnings of lime: as thorns cut up shall they be burned in the fire.
til Kalk skal Folkene brændes som afhugget Torn, der brænder i Ild.
Hear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge my might.
Hvad jeg gør, skal rygtes til fjerne Folk, nære skal kende min Vælde.
The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? who among us shall dwell with everlasting burnings?
På Zion skal Syndere bæve, Niddinger gribes af Skælven: "Hvem kan bo ved fortærende Ild, hvem kan bo ved evige Bål?"
He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil;
Den, der vandrer i Retfærd og taler oprigtigt, ringeagter Vinding, vundet ved Uret, vægrer sig ved at tage mod Gave, tilstopper Øret over for Blodråd og lukker Øjnene over for det onde -
He shall dwell on high: his place of defence shall be the munitions of rocks: bread shall be given him; his waters shall be sure.
højt skal en sådan bo, hans Værn skal Klippeborge være; han får sit Brød, og Vand er ham sikret.
Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold the land that is very far off.
Dine Øjne får Kongen at se i hans Skønhed, de skuer et vidtstrakt Land.
Thine heart shall meditate terror. Where is the scribe? where is the receiver? where is he that counted the towers?
Dit Hjerte skal tænke på Rædselen: "Hvor er nu han, der talte og vejede, han, der talte Tårnene?"
Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech than thou canst perceive; of a stammering tongue, that thou canst not understand.
Du ser ej det vilde Folk med dybt, uforståeligt Mål, med stammende, ufattelig Tunge.
Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem a quiet habitation, a tabernacle that shall not be taken down; not one of the stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken.
Se på Zion, vore Højtiders By! Dine Øjne skal skue Jerusalem, et sikkert Lejrsted, et Telt, der ej flytter, hvis Pæle aldrig rykkes op, hvis Snore ej rives over.
But there the glorious LORD will be unto us a place of broad rivers and streams; wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass thereby.
Nej der træder HERRENs Bæk for os i Floders og brede Strømmes Sted; der kan ej Åreskib gå, ej vældigt Langskib sejle.
For the LORD is our judge, the LORD is our lawgiver, the LORD is our king; he will save us.
Thi HERREN er vor Dommer, HERREN er vor Hersker, HERREN er vor Konge, han bringer os Frelse.
Thy tacklings are loosed; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail: then is the prey of a great spoil divided; the lame take the prey.
Slapt hænger dit Tovværk, det holder ej Råen og spænder ej Sejlet. Da uddeles røvet Bytte i Overflod, halte tager Del i Rovet.
And the inhabitant shall not say, I am sick: the people that dwell therein shall be forgiven their iniquity.
Ingen Indbygger siger: "Jeg er syg!" Folket der har sin Synd forladt.