Hebrews 7

For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
Doista, taj Melkisedek, kralj šalemski, svećenik Boga Svevišnjega što je izašao u susret Abrahamu koji se vraćao s poraza kraljeva i blagoslovio ga,
To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;
i komu Abraham odijeli desetinu od svega; on koji u prijevodu znači najprije "kralj pravednosti", a zatim i kralj šalemski, to jest "kralj mira";
Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.
on, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja; on, kojemu dani nemaju početka ni život kraja - sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenik zasvagda.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
Pa promotrite koliki li je taj komu Abraham, rodozačetnik, dade desetinu od najboljega.
And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham:
Istina, i oni sinovi Levijevi, koji primaju svećeništvo imaju zakonsku zapovijed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje braće premda su i ona izašla iz boka Abrahamova.
But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises.
Ali on, koji nije iz njihova rodoslovlja, ubra desetinu od Abrahama i blagoslovi njega, nosioca obećanja!
And without all contradiction the less is blessed of the better.
A posve je neprijeporno: veći blagoslivlja manjega.
And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.
K tome, ovdje desetinu primaju smrtni ljudi, a ondje onaj, za kojega se svjedoči da živi.
And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham.
I u Abrahamu se, tako reći, ubire desetina i od Levija koji inače desetinu prima
For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.
jer još bijaše u boku očevu kad mu u susret iziđe Melkisedek.
If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?
Da se dakle savršenstvo postiglo po levitskom svećeništvu - jer na temelju njega narod je dobio Zakon - koja bi onda bila potreba da se po redu Melkisedekovu postavi drugi svećenik i da se ne imenuje po redu Aronovu?
For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.
Doista kad se mijenja svećeništvo, nužno se mijenja i Zakon.
For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar.
Jer onaj o kojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od kojega se nitko nije posvetio žrtveniku.
For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood.
Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reče s obzirom na svećenike.
And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,
To je još očitije ako se drugi svećenik postavlja po sličnosti s Melkisedekom:
Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.
postao je svećenikom ne po Zakonu tjelesne uredbe, nego snagom neuništiva života.
For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Ta svjedoči se: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.
For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.
Dokida se dakle prijašnja uredba zbog njezine nemoći i beskorisnosti -
For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did; by the which we draw nigh unto God.
jer Zakon nije ništa priveo k savršenstvu - a uvodi se bolja nada, po kojoj se približujemo Bogu.
And inasmuch as not without an oath he was made priest:
I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima,
(For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)
a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: "Zauvijek ti si svećenik".
By so much was Jesus made a surety of a better testament.
Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza.
And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death:
K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati.
But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.
A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima.
For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;
Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban - svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa -
Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself.
koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.
For the law maketh men high priests which have infirmity; but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore.
Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve - nakon Zakona - Sina zauvijek usavršena. ÷ISUSA