I Corinthians 14

Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
Težite za ljubavlju, čeznite za darima Duha, a najvećma da prorokujete.
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.
But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
Tko pak prorokuje, ljudima govori: izgrađuje, hrabri, tješi.
He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgrađuje, a tko prorokuje, Crkvu izgrađuje.
I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.
A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali većma da prorokujete. Jer veći je tko prorokuje, negoli tko govori drugim jezicima, osim ako protumači Crkvi radi izgrađivanja.
Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
A sada, braćo, kad bih došao k vama govoreći drugim jezicima, što bi vam koristilo kad vam ne bih priopćio bilo otkrivenje, bilo spoznanje, bilo proroštvo, bilo nauk?
And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
Ako neživa glazbala, svirala ili citra, ne daju razgovijetna glasa, kako će se razabrati što se to izvodi na svirali ili citri?
For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
Ili ako trublja daje nejasan glas, tko će se spremiti na boj?
So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
Tako i vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako će se razabrati što se govori? Govorit ćete u vjetar.
There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
Toliko, recimo, ima na svijetu vrsta glasova i - nijedan bez značenja.
Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
Ako dakle ne znam značenja glasa, bit ću sugovorniku tuđinac, a sugovornik tuđinac meni.
Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
Tako i vi, budući da čeznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja Crkve.
Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
Stoga tko govori drugim jezikom, neka se moli da može protumačiti.
For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan.
What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
Što dakle? Molit ću se duhom, molit ću se i umom; pjevat ću hvalospjeve duhom, ali pjevat ću ih i umom.
Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
Jer ako Boga blagoslivljaš duhom, kako će neupućen reći "Amen" na tvoju zahvalnicu? Ne zna što govoriš.
For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
Ti doduše lijepo zahvaljuješ, ali se drugi ne izgrađuje.
I thank my God, I speak with tongues more than ye all:
Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima većma nego svi vi.
Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
Ali draže mi je u Crkvi reći pet riječi po svojoj pameti, da i druge poučim, negoli deset tisuća riječi drugim jezikom.
Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
Braćo, ne budite djeca pameću, nego nejačad pakošću, a zreli pameću!
In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
U Zakonu je pisano: Drugim jezicima i drugim usnama govorit ću ovomu narodu pa me ni tako neće poslušati, govori Gospodin.
Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
Tako drugi jezici nisu znak vjernicima, nego nevjernicima; a prorokovanje vjernicima, ne nevjernicima.
If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?
Ako se dakle skupi sva Crkva zajedno i svi govore drugim jezicima, a uđu neupućeni ili nevjernici, neće li reći da mahnitate?
But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
Ako pak svi prorokuju, a uđe koji nevjernik ili neupućen, sve ga prekorava, sve ga osuđuje.
And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.
Tajne se njegova srca očituju te će pasti ničice i pokloniti se Bogu priznajući: Zaista, Bog je u vama.
How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.
Što dakle braćo? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje - sve neka bude radi izgrađivanja.
If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.
Ako tko govori drugim jezikom - dvojica, najviše trojica, i to jedan za drugim - jedan neka tumači;
But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.
ako pak ne bi bilo tumača, neka šuti u Crkvi, neka govori sam sebi i Bogu.
Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
Od proroka pak neka govore dvojica ili trojica, drugi neka rasuđuju.
If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
Ali ako drugomu uza nj bude što objavljeno, prvi neka šuti.
For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
A možete jedan po jedan svi prorokovati da svi budu poučeni i svi ohrabreni.
And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
Proročki su duhovi prorocima podložni
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
jer Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira. Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute.
Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori.
And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.
Žele li što saznati, neka kod kuće pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku.
What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
Ili zar je riječ Božja od vas proizašla, zar je samo k vama došla?
If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
Smatra li tko da je prorok ili duhom obdaren, neka zna: što vam pišem, Gospodnja je zapovijed.
But if any man be ignorant, let him be ignorant.
Tko to ne prizna, ne priznaje se.
Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
Zato, braćo moja, težite prorokovati i ne priječite da se govori drugim jezicima!
Let all things be done decently and in order.
A sve neka bude dostojno i uredno.