I Chronicles 24

La ordo de la Aaronidoj: la filoj de Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, kaj Itamar.
Men moun ki te soti nan branch fanmi Arawon an dapre travay yo. Arawon te gen kat pitit gason: Nadab, Abiyou, Eleaza ak Itama.
Nadab kaj Abihu mortis pli frue ol ilia patro, kaj filojn ili ne havis; kaj Eleazar kaj Itamar fariĝis pastroj.
Men Nadab ak Abiyou mouri anvan papa yo, san kite pitit gason. Konsa, se Eleaza ak Itama ki vin prèt apre Arawon.
La ordon aranĝis David, kaj Cadok el la idoj de Eleazar, kaj Aĥimeleĥ el la idoj de Itamar, laŭ iliaj oficoj ĉe ilia servado.
Avèk konkou Zadòk, moun fanmi Eleaza a, ak Akimelèk, moun fanmi Itama a, wa David separe moun fanmi Arawon yo an gwoup. Chak gwoup te gen travay pa yo.
Montriĝis, ke inter la idoj de Eleazar estis pli granda nombro da viroj, ol inter la idoj de Itamar. Oni dividis ilin: por la idoj de Eleazar estis dek ses ĉefoj de patrodomoj, kaj por la idoj de Itamar ok patrodomoj.
Men, lè yo jwenn te gen plis gason chèf fanmi nan moun Eleaza yo pase nan moun Itama yo, yo òganize sèz gwoup nan moun Eleaza yo ak wit gwoup nan moun Itama yo.
Oni dividis ilin per lotado, ambaŭ partojn paralele, ĉar la estroj de la sanktejo kaj la estroj en la aferoj de Dio estis el la idoj de Eleazar kaj el la idoj de Itamar.
Nan tou de fanmi yo te gen moun ki te chèf nan Tanp lan ak chèf pou fè sèvis Bondye. Chak moun te gen tou pa yo. Yo te fè yo piye pou yo te ka konnen tou chak moun.
Kaj enskribis ilin Ŝemaja, filo de Netanel, skribisto el la Levidoj, antaŭ la reĝo kaj la estroj, antaŭ la pastro Cadok, antaŭ Aĥimeleĥ, filo de Ebjatar, kaj antaŭ la ĉefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj; unu loto estis por patrodomo de Eleazaridoj, kaj unu loto estis por patrodomo de Itamaridoj.
Se konsa, Chemaja, pitit Netaneyèl, yonn nan moun Levi yo, ki te sekretè, te kouche non yo nan rejis devan wa a, devan chèf yo, devan Zadòk, prèt la, devan Akimelèk, pitit Abyata, ak devan tout chèf fanmi prèt yo ak moun Levi yo. Yo piye yonn apre lòt, de moun Eleaza pou chak yon moun Itama.
La unua loto eliris por Jehojarib, la dua por Jedaja,
Men nan ki lòd vennkat gwoup yo te soti lè yo fin piye: Jeoyarib soti premye, Jedaja dezyèm,
la tria por Ĥarim, la kvara por Seorim,
Arim twazyèm, Seorim katriyèm,
la kvina por Malkija, la sesa por Mijamin,
Malkija senkyèm, Mijamen sizyèm,
la sepa por Hakoc, la oka por Abija,
Akòz setyèm, Abija wityèm,
la naŭa por Jeŝua, la deka por Ŝeĥanja,
Jezwa nevyèm, Chekanya dizyèm,
la dek-unua por Eljaŝib, la dek-dua por Jakim,
Elyakib onzyèm, Yakim douzyèm,
la dek-tria por Ĥupa, la dek-kvara por Jeŝebab,
Oupa trèzyèm, Jekebeab katòzyèm,
la dek-kvina por Bilga, la dek-sesa por Imer,
Bilga kenzyèm, Imè sèzyèm,
la dek-sepa por Ĥezir, la dek-oka por Hapicec,
Ezi disetyèm, Apizèz dizwityèm,
la dek-naŭa por Petaĥja, la dudeka por Jeĥezkel,
Petaja diznevyèm, Ezekyèl ventyèm,
la dudek-unua por Jaĥin, la dudek-dua por Gamul,
Jakin venteyenyèm, Gamoul venndezyèm,
la dudek-tria por Delaja, la dudek-kvara por Maazja.
Delaya venntwazyèm, Mazya vennkatriyèm.
Tio estis ilia ordo ĉe ilia servado, por iri en la domon de la Eternulo laŭ la preskribo donita per ilia patro Aaron, kiel ordonis al li la Eternulo, Dio de Izrael.
Se konsa yo te enskri non moun sa yo nan jan pou yo te al nan Tanp lan pou fè travay yo yonn apre lòt, jan Arawon zansèt yo te mete l' pou yo fè l' la, dapre lòd Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, te bay.
La ordo por la ceteraj idoj de Levi: el la idoj de Amram: Ŝubael; el la idoj de Ŝubael: Jeĥdeja;
Men non lòt chèf fanmi ki soti nan fanmi Levi a: Se te Choubayèl nan fanmi Amran, Jedeya nan fanmi Choubayèl,
ĉe Reĥabja: el la idoj de Reĥabja la unua estis Jiŝija;
Ichiya nan fanmi Rekabya. Se li ki te pi gran.
ĉe la Jicharidoj: Ŝelomot; el la filoj de Ŝelomot: Jaĥat;
Te gen Chelomòt nan fanmi Jizeya, Jaat nan fanmi Chelomòt.
la filoj de Ĥebron: Jerija, Amarja estis la dua, Jaĥaziel la tria, Jekameam la kvara;
Nan fanmi Ebwon an te gen Jerija, pi gran an, Amarya, dezyèm lan, Jaziyèl, twazyèm lan ak Jekameam, katriyèm lan.
el la filoj de Uziel: Miĥa; el la filoj de Miĥa: Ŝamir;
Te gen tou Miche, pitit gason Ouzyèl, Chami, pitit gason Miche.
la frato de Miĥa estis Jiŝija; el la filoj de Jiŝija: Zeĥarja;
Jikija, frè Miche a, Zakari, pitit gason Jikija,
el la filoj de Merari: Maĥli kaj Muŝi; el la filoj de Jaazija: Beno;
Makli ak Mouchi, pitit gason Merari, pitit gason Jazya yo, ki te pitit Merari.
el la idoj de Merari: ĉe Jaazija: Beno, Ŝoham, Zakur, kaj Ibri;
Nan fanmi Merari a, Jazya, pitit li, te gen twa pitit gason: Choam, Zakou ak Ibri.
ĉe Maĥli: Eleazar; li ne havis filojn;
Makli te gen de pitit gason: Eleaza ki pa t' gen pitit gason,
ĉe Kiŝ: el la filoj de Kiŝ: Jeraĥmeel;
ak Kich ki te papa Jerakmeyèl.
la filoj de Muŝi: Maĥli, Eder, kaj Jerimot. Tio estas la Levidoj laŭ iliaj patrodomoj.
Mouchi te gen twa gason: Makli, Edè ak Jerimòt. Se tout fanmi Levi yo sa dapre non zansèt yo.
Ili ankaŭ lotis samtempe kun siaj fratoj la Aaronidoj, antaŭ la reĝo David, Cadok, Aĥimeleĥ, kaj la ĉefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj: ĉefo de patrodomo egale kun sia pli malgranda frato.
Tankou moun fanmi Arawon yo, yo menm tou, yo piye devan wa David, devan Zadòk ak Akimelèk, devan chèf fanmi prèt yo ak moun Levi yo, pou yo separe travay la bay chak moun pa yo, depi sou fanmi chèf yo rive sou fanmi pi piti ladan yo, san patipri.