Romans 2

Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
propter quod inexcusabilis es o homo omnis qui iudicas in quo enim iudicas alterum te ipsum condemnas eadem enim agis qui iudicas
But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
scimus enim quoniam iudicium Dei est secundum veritatem in eos qui talia agunt
And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
existimas autem hoc o homo qui iudicas eos qui talia agunt et facis ea quia tu effugies iudicium Dei
Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
an divitias bonitatis eius et patientiae et longanimitatis contemnis ignorans quoniam benignitas Dei ad paenitentiam te adducit
But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
secundum duritiam autem tuam et inpaenitens cor thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis iusti iudicii Dei
Who will render to every man according to his deeds:
qui reddet unicuique secundum opera eius
To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
his quidem qui secundum patientiam boni operis gloriam et honorem et incorruptionem quaerentibus vitam aeternam
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
his autem qui ex contentione et qui non adquiescunt veritati credunt autem iniquitati ira et indignatio
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum Iudaei primum et Graeci
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
gloria autem et honor et pax omni operanti bonum Iudaeo primum et Graeco
For there is no respect of persons with God.
non est enim personarum acceptio apud Deum
For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
quicumque enim sine lege peccaverunt sine lege et peribunt et quicumque in lege peccaverunt per legem iudicabuntur
(For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
non enim auditores legis iusti sunt apud Deum sed factores legis iustificabuntur
For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
cum enim gentes quae legem non habent naturaliter quae legis sunt faciunt eiusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex
Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis testimonium reddente illis conscientia ipsorum et inter se invicem cogitationum accusantium aut etiam defendentium
In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
in die cum iudicabit Deus occulta hominum secundum evangelium meum per Iesum Christum
Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
si autem tu Iudaeus cognominaris et requiescis in lege et gloriaris in Deo
And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
et nosti voluntatem et probas utiliora instructus per legem
And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
confidis te ipsum ducem esse caecorum lumen eorum qui in tenebris sunt
An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
eruditorem insipientium magistrum infantium habentem formam scientiae et veritatis in lege
Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
qui ergo alium doces te ipsum non doces qui praedicas non furandum furaris
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
qui dicis non moechandum moecharis qui abominaris idola sacrilegium facis
Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
qui in lege gloriaris per praevaricationem legis Deum inhonoras
For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes sicut scriptum est
For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
circumcisio quidem prodest si legem observes si autem praevaricator legis sis circumcisio tua praeputium facta est
Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
si igitur praeputium iustitias legis custodiat nonne praeputium illius in circumcisionem reputabitur
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
et iudicabit quod ex natura est praeputium legem consummans te qui per litteram et circumcisionem praevaricator legis es
For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
non enim qui in manifesto Iudaeus est neque quae in manifesto in carne circumcisio
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
sed qui in abscondito Iudaeus et circumcisio cordis in spiritu non littera cuius laus non ex hominibus sed ex Deo est